Zanimljivosti & Zabava

Znanstvenici na tragu Pacemakera za mozak

Znanstvenici na tragu Pacemakera za mozakDok neki znanstvenici poku?avaju shvatiti mehaniku sklonosti epilepticnim napadajima, drugi poku?avaju pronaci nacin za njihovo predvidanje i sprecavanje, objavio je New York Times. Uz pomoc sve manjih i br?ih kompjutora, znanstvenici tvrde da ce uskoro moci predvidjeti epilepticni napadaj i razviti malene implantate koji ce ih prekidati elektricnim impulsima ili u mozak u?trcavati malene doze lijeka.

Sve donedavno, znanstvenici su smatrali da napadaji dolaze iznenada, bez upozorenja. Nova istra?ivanja pokazala su da pocinju malom iskricom aktivnosti, a da im za punu snagu trebaju sati. "Napadaji se razvijaju s vremenom", rekao je lijecnik Brian Litt, profesor neurologije na sveucili?tu Pennsylvania. "Oni ne pogadaju iznenada poput munje", rekao je.

Kad su znanstvenici shvatili da se napadaji sporo razvijaju, odlucili su prouciti zapise mo?danih valova, elektroencefalografe (EEG), kako bi poku?ali uociti njihove moguce predznake. Poslu?ili su im EEG-i pacijenata s epilepsijom kojima se o?teceno mo?dano tkivo planiralo ukloniti operativnim putem.

Standardnim metodama proucavanja EEG-a nisu uoceni nikakvi predznaci napadaja. Obrasci napadaja postali su im jasniji kori?tenjem metoda utemeljenih na teoriji kaosa. Znanstvenici sa sveucili?ta Arizone u prosincu su objavili da mogu predvidjeti vi?e od 80 posto napadaja kori?tenjem kompjutorskog programa za analizu mo?danih valova utemeljenih na teoriji kaosa.

Najave epilepticnog napadaja u prosjeku su se pojavljivale vi?e od jednoga sata prije njegova pocetka, rekao je lijecnik Leon D. Iasemidis. Kazao je ipak da proces nije savr?en i da je kompjutor povremeno davao la?ne uzbune.

Znanstvenici se nadaju kako bi istra?ivanja u tom smjeru mogla dovesti do otkrica "lijeka" za napadaje. Prema rijecima Iasemidisa, predvida se uredaj koji bi automatski otpu?tao vrlo malu dozu lijeka protiv epilepsije ili elektricni signal koji bi blokirao napadaj. Taj "pacemaker za mozak", tvrde znanstvenici, moguc je za nekoliko godina.Podijeli sa prijateljima
Share to Facebook Share to Twitter Stumble It Email This More...
Advertising