Lokalno BiH

SPORTSKI SAVEZ UNSKO SANSKOG KANTONA

SPORTSKI SAVEZ UNSKO SANSKOG KANTONAIzbor najboljih sporta?a i ekipa

Kako je i planirano, odmah nakon izbora najboljih sporta?a i sportskih kolektiva po opcinama Unsko sanskog kantona, Sportski savez USK-a i ove godine birat ce najbolje sporta?e na kantonu. Manifestacija izbora najboljih sporta?a i sportskih kolektiva u organizaciji SS USK-a odr?at ce se sutra (subota, 20. marta)) u prostorijama vijecnice opcine Bihac sa pocetkom u 13,00sati.
Ove godine dodijelit ce se ukupno 45 nagrada u ?est kategorija. Prva kategorija su nagrade za 15 najperspektivnijih mladih sporta?a sa ?est opcina USK.
Odmah nakon toga bit ce dodijeljeno 15 priznanja SS za omladinske kategorije iz ?est opcina USK, medju kojima se nalaze dr?avni prvaci Bosne i Hercegovine u raznim sportovima.
Specijalne nagrade dodjeljivat ce se pojedincima i ekipama, koji su u protekloj godini ostvarili zapa?ene rezultate. Sportski savez im ?eli zahvaliti i dati podr?ku da i u narednom periodu ostvare jo? vi?e za svoje klubove a samim tim i za razvoj sporta na USK-u.
Nakon toga nagrade ce biti dodijeljene najuspje?nijim juniorima i seniorima. Takodjer ce se dodijeliti i nagrada za najuspje?niju mu?ku i ?ensku ekipu u 2003. godini.
U sportskom savezu isticu da opcine Bu?im i Bosanski Petrovac nisu kandidirali svoje sporta?e, iako su slu?beno dobili pozive tako da ce ove godine na?alost izbor najboljih sporta?a i sportskih kolektiva proteci bez sporta?a iz ove dvije opcine.
E. AlagicPodijeli sa prijateljima
Share to Facebook Share to Twitter Stumble It Email This More...
Advertising