Lokalno BiH

ZA UPITATI SE

ZA UPITATI SE	ZA UPITATI SE

?ta nam rade poslanici?

Poslanici izabrani od ovda?njih gradjana, uz casne izuzetke, nastupaju gotovo pa samostalno i bez ikakve komunikacije sa "svojim" i birackim tijelom svojih politickih stranaka Koliko i kako svi skupa rade najbolje je cijeniti po polo?aju Unsko-sanskog kantona u Federaciji i Dr?avi BiH


Husein Nanic, poslanik SDA u Predstavnickom domu Skup?tine Federacije BiH, na nedavno odr?anoj press konferenciji nije ?elio komentirati rad svojih kolega ?to zajedno sa njim na vi?im razinama zakonodavne vlasti "zastupaju" interese ovda-?njih gradjana, opcina i Unsko-sanskog kantona. Na primjedbu da se vi?e i ne poku?ava djelovati kroz raniji institucionalizirani oblik poslanickog nastupanja iz Unsko-sanskog kantona Nanic je rekao da mu nije poznato za?to se odustalo od dogovornog zastupanja ovda-?njih interesa. Zna se da su poslanici u pro?lom sku-p?tinskom sazivu na federalnoj i dr?avnoj razini takvim djelovanjem ostvarili zapa?ene rezultate.
Umjesto toga, cinjenica je, poslanici izabrani od ovda?njih gradjana, uz casne izuzetke, nastupaju gotovo pa samostalno i bez ikakve komunikacije sa "svojim" i birackim tijelom svojih politickih stranaka. Osim Huseina Nanica medju izuzetke svakako se mogu ubrojati poslanici DNZ-a Ibrahim djedovic, Hafeza Sabljakovic i Rifet Dolic koji, mo?e se reci, najautenticnije zastupaju interese svog, dakle birackog tijela Velike Kladu?e. Nije do u detalje poznato koliko cesto izlaze za skup?tinske govornice, ali po broju priopcenja i odr?anih press konferencija pomenuta cetvorka kako tako opravdava sredstva koja po osnovu poslanickih placa, pau?ala i ostalih nadoknada tro?e iz bud ?eta koji se pune novcem poreskih obveznika. ?ta je sa ostalim poslanicima kojih iz Unsko-sanskog kantona, slovom i brojem, na vi?im razinama zakonodavne vlasti ima 19.

Ko je i gdje?
Buduci da je od pro?lih opcih ili dr?avnih izbora vec pro?la polovina poslanickog mandata oni koji su ih birali vejrovatno se vi?e i ne sjecaju kome su ukazali povjerenje. Vjerovali su da ce upravo oni biti sposobni i voljni da njihove zajednicke i interese svake od ovda?njih opcina zastupaju na pravi nacin. Medjutim, kako je polo?aj Unsko-sanskog kantona u Federaciji i BiH kao dr?avi sve nepovoljniji cini se da im izbor nije bio dobar i da je sada pravi trenutak da se javno ka?e ima li mjesta zamjerkama poslanickom radu.
Da ne bi bilo zabune, javnost podsjecamo da na najvi?oj razini zakonodavne vlasti, dakle Parlamentarnoj skup?tini BiH, Unsko-sanski kanton predstavljaju posla-nici Hazim Felic (SDA), Muhamed Altic (SP/U) i Ibrahim djedovic (DNZ). Koliko su i kako do sada radili u interesu ovda?njih gradjana poznato je samo njima i kompetentnim u njihovim politickim strankama. Nepo-znato nije ni ovda?njim "citacima novina" i ana-liticarima politickih zbivanja. Zna se da je Felic bio eksponiran na izradi zakonskih rje?enja o ustroju sigurnosnih slu?bi, te da je kao clan parlamentarnih delegacija boravio izvan granica BiH. I drugi su bili clanovi slicnih delegacija i prema mjesecnim primanjima do kraja mandata morat ce ulo?iti mnogo vi?e truda da ih opravdaju i da se kao kandidati na narednim izborima ponovo izbore za sada?nji status.

Zanimljiv sastav
U Zastupnickom domu Skup?tine F BiH u posla-nickoj ekipi Unsko-sanskog kantona iz pet politickih stranaka ?igra? ukupno 10 poslanika. Medju njima su: iz SDA Husein Nanic, iz Bu?ima, Ejub Alagic iz Velike Kladu?e, Mustafa Avdagic iz Sanskog Mosta i Senad ?epic iz Cazina. Iz DNZ-a poslanici su Kladu?anin Rifet Dolic i Hafeza Sabljakovic iz Cazina. Iz S BiH USK-a poslanici su Alaga Topic iz Cazina i Zijad Nanic iz Bu?ima. Poslanik iz SDP-a je biv?i clan te stranke Senad ?arganovic iz Bihaca i Sanjanka Dijana Talic iz LDS. Osim Huseina Nanica i Mustafe Avdagica iz SDA, DNZ-ovih poslanika Dolica i Sabljakoviceve i Alage Topica iz S BiH svi ostali do kraja mandata ce se morati potruditi da opravdaju bud?etska sredstva do kojih dolaze kroz poslanicke place, pau?ale, dnevnice i ostale vidove statusnih primanja.
U Domu naroda Skup?tine F BiH iz Unsko-sanskog kantona pet je poslanika iz Skup?tine USK-a ( SDP-ovac Ibraga Topic, DNZ-ovci dr. Muhamed ?krgic i dr. Ibrahim Mujic, SDA-ovac Jasmin Toroma-novic, S BiH-ovka Behija Had?ihajdarevic) i po kljucu izabrana Du?ica Pecanac. Njihov poslanicki rad javnosti je dostupan na razini USK-a, a koliko su i kako aktivni "gore" najbolje znaju oni sami. Koliko i kako svi skupa rade najbolje je cijeniti po polo?aju Unsko-sanskog kantona u Federaciji i Dr?avi BiH. Po mnogo cemu Unsko-sanski kanton naza-duje a cijom krivicom i zaslugom neka cijeni svako za sebe.
Podijeli sa prijateljima
Share to Facebook Share to Twitter Stumble It Email This More...
Advertising