Bosna i Hercegovina

U FEDERACIJI BIH RAZMINIRANO 4.4 MILIONA KVADRATNIH METARA

Na podrucju FBiH u prosloj godini razminirano je 4,4 miliona metara kvadratnih povrsine, odnosno 44,2 posto u donosu na plan. Prema podacima iz Izvjestaja Federalnog centra za uklanjanje mina, koji je prezentiran na danasnjoj sjednici Vlade FBiH, veliki napredak na planu humanog deminiranja ostvarila je Vojska FBiH, sa 17,29 posto od ukupno deminirane povrsine. Sva radilista federalne vojske bila su na listi prioriteta Vlade FBiH za povratak izbjeglih i raseljenih osoba i ozivljavanja privrede. U istom periodu, timovi Federalne uprave civilne zastite deminirali su 8,09 posto od ukupno razminiranih povrsina, dok su nevladine humanitarne organizacije deminirale ukupno 1,2 miliona metara kvadratnih, sto iznosi 42,2 posto u odnosu na plan. Temeljni razlog podbacaja u procesu deminiranja u odnosu na planirano u prosloj godini, kako se navodi, jeste nedostatak sredstava za ove akcije, te posebno nedostatak potrebnog obima donatorskih sredstava.
U FEDERACIJI BIH RAZMINIRANO 4.4 MILIONA KVADRATNIH METARAPodijeli sa prijateljima
Share to Facebook Share to Twitter Stumble It Email This More...
Advertising