DONALD HAYS POSJETIO UNSKO-SANSKI KANTON

Ocekuje pozitivne rezultate promjena U Unsko-sanskom kantonu u subotu, 17. aprila, u radnoj posjeti boravio je Donald Hays, prvi zamjenik visokog predstavnika u BiH. On je sa mr. Ismetom Kumalicem, premijerom USK-a, kantonalnim ministrima i Samirom catovicem, direktorom Agencije za privatizaciju USK-a na sastanku vodjenim iza zatvorenih vrata razgovarao o ciljevima i predstojecim promjenama u pojedinim segmentima kojima ce kantonalna izvr?na vlast u buducem radu trebati posvetiti posebnu pa?nju. Zamjenik visokog predstavnika novinarima je nakon sastanka izjavio da se OHR unaprijed raduje i ocekuje rezultate predstojecih pozitivnih promjena u ovom dijelu BiH. Apsolutan imperativ je nastavak procesa privatizacije, na transparentan nacin i za dobrobit gradjana. On je izrazio uvjerenje da ce Vlada USK-a agresivno okoncati one slucajeve u kojima su firme privatizirane na nelegalan nacin i na taj nacin pokazati svoju kreativnost i moderan pristup u poslovanju kod privatizacija koje ce tek uslijediti. Hays je istaknuo, izmedju ostalog, da podr?ava otpis dugova poduzecima ukoliko je on transparentan i pristupacan javnosti. On je pohvalio rad kantonalnog premijera za kojeg je uvjeren da ce se moci uhvatiti u ko?tac s reformama jer je, prije svega, osoba koja dolazi iz privatnog sektora i sasvim dobro razumije potrebe za povecanjem ekonomije. OHR u BiH ce apsolutno podr?ati koncept kantonalne izvr?ne vlasti da na minimum svede vladine tro?kove. Ambasador Hays izjavio je, izmedju ostalog da je Evropska komisija uzela upravo USK-a kao model po kojem ce se provoditi okvirne direktive EU o vodama. Premijer Ismet Kumalic uskoro bi trebao predstaviti planove za provedbu reformi u upravljanju prirodnim bogatstvima, koje se prvenstveno odnose na vodoprivredu i upravljanje ?umskim bogatstvom. Ambasador Hays kazao je da ce uspje?nost upravljanja biti osigurana samo uskom suradnjom izmedju svih nivoa vlasti. / S.Pa?agic
Pin It