KANTONALNI SUD PRESUDIO

Rizvanu Zjakicu cetiri godine Uvjereni da su dokazali vecinu navoda iz optu?nice o zloupotrebi polo?aja i ovlasti, Vijece Kantonalnog suda u Bihacu, kojim je predsjedavao sudija Nurija Dervi?evic izreklo je cetverogodi?nju zatvorsku kaznu Rizvanu Zjakicu, biv?em ministru poljopprivrede, vodoprivrede i ?umarstva USK-a. Ademu ?ahinovicu, direktoru iz Bosanske Krupe za slicno krivicno djelo izrecena je upola manja zatvorska kazna.
Pin It