PROMOCIJA AVANTURISTIcKOG TURIZMA

Sacuvati prirodne ljepote - Ucesnici ove manifestacije promocije turizma, koju su nazvali «Atraktivne turisticke destinacije u Bosni i Hercegovini», okupili su se u kampu bihacke firme «Una RC ? Kiro rafting» u Golubicu u petak 15. jula. Medju gostima bilo je nekoliko poznatih lica iz javnog, privrednog i kulturnog ?ivota, a posebnu pa?nju izazvali su glumac Mirvad Kuric i britanski ambasador u BiH Metju Rajkroft Turisticka zajednica Federa-cije BiH u suradnji sa kantonalnim turistickim zajednicama, ove godine kontinuirano radi na promociji avanturistickog turizma u kojem vodecu ulogu imaju rafting i splavarenje. Promotivne aktivnosti pocele su raftingom na Neretvi, nastavile splavarenjem na Drini, a pro?log vikenda odr?an je rafting na kraji?koj ljepotici Uni. Ucesnici ove manifestacije promocije turizma, koju su nazvali «Atraktivne turisticke destinacije u Bosni i Hercegovini», okupili su se u kampu bihacke firme «Una RC ? Kiro rafting» u Golubicu u petak 15. jula. Medju gostima bilo je nekoliko poznatih lica iz javnog, privrednog i kulturnog ?ivota, a posebnu pa?nju izazvali su glumac Mirvad Kuric i britanski ambasador u BiH Metju Rajkroft. Start raftinga bio je na ?trbackom buku u subotu 16. jula. Prije ukrcaja u desetak gumenih camaca skiperi su zabavili odu?evljene goste skokovima sa najvi?eg ?trbackog slapa. A onda je krenula nezaboravna vo?nja niz pjenu?ave slapove. Mije?ali su se strah, ushicenje i odu?evljenje. I to upravo ovim redom. Tako do stanke na mjestu nazvanom «stovrela». Ime sve ka?e, samo treba dodati da je voda u sve i jednom izvoru hladnija od unske za nekoliko stepeni. Ovdje je i mahovina poplavila. Stanka je prilika za razgovor. - Moj utisak je vrlo pozitivan, govori Metju Rajkroft na razumljivom bosanskom, - Svidja mi se ovdje, a narocito veliki vodopad. Bosna ima velikih potencijala, velika prirodna dobra i treba samo da ima dobre menad?ere i investicionare. - Lijepo mi je cim shvatim da sam na Uni, ka?e Mirvad Kuric, popularni Rile iz serije «Viza za buducnost». Moja je ?elja da ?to vi?e ljudi dodje ovdje i vidi ovu ljepotu. A sve se mo?e prodati. Ostali dio puta malo je mirniji i ucesnici su ga iskoristili za dru?enje, kupanje i prskanje. «Troslap» i «dvoslap» brzo su do?li. Istog momenta pao je dogovor za slijedeci rafting u istom sastavu, u septembru. U kampu su nastavljene aktivnosti, igrala se odbojka na pijesku i degustiralo vino. Na vecernjem dru?enju ucestvovali su i Gradimir Gojer i Beba Selimovic. Lijepo je bilo i vidimo se ?to prije, culo se u kasnim nocnim satima. Halid Alijagic
Pin It