We love it!
Menu
U rano doba Interneta rijec webmaster nosila je ne samo magican prizvuk vec i sveobuhvatne zadace osobe koja je bila srce i du?a web-sitea. Webmasteri su bili zadu?eni ne samo za graficki dizajn svojih siteova, razvijanje novih aplikacija, operabilnost i funkcionalnost Internet stranica, postavljanje, odnosno objavljivanje sadr?aja, te hosting websitea, ali su cesto kao osnivaci sitea radili i na promociji svojih stranica, te odr?avanju financijske strukture ukoliko se radilo o siteu s komercijalnim ambicijama. Vremenom, Internet se od mno?tva razlicitih malih virtualnih zajednica usmjerenih na medusobnu komunikaciju i razmjenu znanja i iskustava, razvio u infrastrukturnu podlogu za obavljanje konkretnih poslova, odnosno pru?anje komercijalnih usluga i trgovinu. Zadace webmastera postale su u tom vremenu jo? znacajnije, ali je njihova pozicija unutar konkretnih dot com kompanija potisnuta iz sfere strate?kog odlucivanja. O sadr?aju i nacinu prezentacije raznovrsnih komercijalnih sadr?aja na Internetu poceo je odlucivati mand?ment tradicionalnih odjela kompanije, odnosno razliciti voditelji marketinga i ?efovi prodaje, dok se posao webmastera sveo na rje?avanje programskih problema i fizicko postavljanje sadr?aja na web. Od svemocnih gospodara weba webmasteri su se pretvorili u 'fizikalce', a osobe koje su svoje poslovno iskustvo stekli u klasicnim 'brick and mortar' tvrtkama odlucivali su o formalnoj i sadr?ajnoj organizaciji websitea. Takvo ustrojstvo nu?no vodi do komunikacijskih problema unutar tvrtke prilikom realizacije web-projekata, jer ako, primjerice, direktor klasicnog lanca ducana ?eli pro?iriti dio svog poslovanja i na webu, zastat ce prilikom razgovora s webmasterom kad na red dodu pitanja vrste Internet poslu?itelja koji treba odabrati i nacinu web-hostinga. S druge strane, webmaster nije osoba kvalificirana za odlucivanje o strategiji plasmana proizvoda na webu, a unutar postojece organizacije kompanija nema pravo glasa kod diskusije o znacaju weba za poslovanje. No, vremenom se u svijetu troslovnih kratica (CEO, CTO, CFO, CIO) na engleskom govornom podrucju pojavila prido?lica - CWO, odnosno chief web officer. Opseg njihovih zadataka varira od tvrtke do tvrtke, ali zajednicko im je da se radi o clanovima menad?menta s zadacom nadgledanja svakog elementa web aktivnosti kompanije, odnosno bave se i tehnickim i komercijalnim pitanjima websitea. Za razliku od, recimo, chief e-commerce officera, CWO se koncentrira podjednako i na tehnolo?ku infrastrukturu sitea i na strategiju prodaje. Od 843 ispitanika koji su sudjelovali u godi?njem americkom istra?ivanju webmastera, koje je za Inter@ctive Week provela tvrtka Advantage Business Research, 9.4 posto je potvrdilo da nose titulu chief Web officer, dok se u pro?logodi?njem istra?ivanju niti jedan ispitanik nije deklarirao tom titulom. Naravno, titula webmastera i dalje prevladava, ?to pokazuje i ispitivanje po kojem se tako deklariralo 53.90 posto ispitanih. Od ostalih titula ponajvi?e se spominju web designer i web developer, te zatim u manjem broju CWO, web programmer, producer i editor. Iako webmasteri jo? uvijek cine natpolovicnu vecinu, njihova se uloga ipak promijenila, jer nadziru vi?e osoblja (po istra?ivanju, prosjecni americki website trenutno zapo?ljava 99 ljudi, dok je pro?le godine ta brojka iznosila ?estero ljudi). Uvecao se i prosjecni bud?et websiteova, odnosno zabilje?en je, u odnosu na pro?lu godinu i 1-postotni porast broja websiteova koji tro?e milijun dolara. Uz to, tri cetvrtine ispitanika odgovorilo je da ocekuje pro?irenje svoje odgovornosti i titulu CWOa ili neko drugo visokopozicionirano mjesto u menad?mentu. Postoje i mi?ljenja da uvodenje titule CWO ne predstavlja ni?ta drugo do bespotrebno gomilanje titula, ili samo marketin?ka inicijativa za popunjavanje posjetnica, no ideja CWO-a ocito za?ivljava i to prvenstveno unutar kompanija koje se bave vrstom e-commercea orijentiranom prema korisnicima, pa se ocekuje da ce vremenom sve kompanije koje imaju ozbiljne namjere s web-biznisom imati u svojim redovima po jednog takvog zaposlenika.
Pin It

News

 • Taylor Swift biography

  Taylor Swift biography

  Originally from Pennsylvania, Taylor Swift grew up in Reading then moved to the town of Wyomissing where she joined the Wyomissing Area Junior / Senior High School. Passionate about horse riding, she takes part in many horse shows, but quickly turns...
 • How to unblock someone on Facebook

  1) First, you need to log into your Facebook account and navigate to your homepage.   2) Second, you will need to type in the name of the person who you initially blocked at the top left of the screen.    3) Once you have navigated to the user’s homepage,...
 • Elektroinžinjer Elvir Hasedžić šef istraživačkog tima “ Jaguar & Land Rover”: To je kompanija koja daje šanse mladim izumiteljima

  Elektroinžinjer Elvir Hasedžić šef istraživačkog tima “...

  Elektroinžinjer Elvir Hasedžic šef  istraživackog tima “ Jaguar & Land Rover”: To je kompanija koja daje šanse mladim izumiteljima   Prije sedam godina pisali smo o uspješnom mladom covjeku porijeklom iz Banje Luke, magistru elektroinžinjerstva Elviru H...
 • Tuneli Ravne zdraviji od Bjelašnice I Igmana

  Tuneli Ravne zdraviji od Bjelašnice I Igmana

    Beneficije negativnih iona su dokazane posljednjih decenija. Rijec je o sicušnim, negativno naelektrisanim atomima ili molekulama, koje imaju viška elektrona. Pouzdano se zna da ciste atmosferu od polena, prašine, gljivica, dima od cigareta i drugih...
 • US Soccer Education Denver uspješno okončao humanitarnu akciju pomoći Safetu Hodžiću, prikupljeno 10.034 dolara

  US Soccer Education Denver uspješno okončao humanitarnu...

  Sportska organizacija US Soccer Education iz Denvera uspješno je okončala humanitarnu akciju pomoći, Safetu Hodžiću, nekadašnjem kapitenu malonogometne reprenzentacije Bosne i Hercegovine, uzornom sportisti koji je mnogo dao za bh. sport, a trenutno...
 • Outlook -> QuickParts -> create templates - Create a reusable building block

  Outlook -> QuickParts -> create templates - Create a...

  1.      Select the content or email message part that you want to store as a reusable building block. To store paragraph formatting — including indentation, alignment, line spacing, and pagination — with the entry, include the paragraph mark (PI  ) in the...
 • Excel -> Recover unsaved Excel file

  Excel -> Recover unsaved Excel file

  Recover unsaved Excel file   Go to the File tab and click on 'Recent' Now click on the Recover Unsaved Workbooks option on the top left.   Now scroll to the bottom and click on 'RecoverUnsaved Workbooks' button.     Scroll through the list and search for the...
 • Excel -> Wrap text in a cell automatically

  Excel -> Wrap text in a cell automatically

  Wrap text automatically   In a worksheet, select the cells that you want to format. (example C1) On the Home tab, in the Alignment group, click Wrap Text . Notes: Data in the cell wraps to fit the column width, so if you change the column width, data wr...