We love it!
Menu
Unutra?nja kontrola Ministarstva unutra?njih poslova RS provodi intenzivnu istragu povodom navoda da je Ranko Vukovic (42), biv?i komandir Policijske stanice Centar Banja Luka, reketirao jednog banjoluckog ugostitelja, potvrdeno je u MUP RS. Rje?enjem nacelnika CJB Banja Luka Vukovic je ovih dana, kako saznajemo, premje?ten na ni?erangiranu du?nost u okviru Centra javne bezbjednosti. "Premje?taj nije zvanicno obrazlo?en," ka?e Vukovic. "Pouzdano znam da je to ucinjeno zato ?to je, iz niskih pobuda najvi?ih funkcionera banjolucke policije, plasirana la? da sam reketirao Mirka Trivica, vlasnika restorana "San Remo". Medutim, vi?e je nego ocigledno da su mi namjestili igru". Vukovic, istice da je sam oti?ao u Unutra?nju kontrolu i zatra?io da se ispitaju navodi da je reketirao Trivica jer je, kako nagla?ava, saznao da su, Milorad Jacimovic, nacelnik CJB Banja Luka, ?eljko Spasojevic, nacelnik Sektora policije i Du?ko Radenovic, komandir Stanice za bezbjednost saobracaja od vlasnika "San Rema", tra?ili da prizna da je, navodno, dao novac Vukovicu. Da je od njega tra?eno da prizna da je platio reket Vukovicu, potvrduje i Mirko Trivic: "Do?ao sam u policiju, po?to imam problem u vezi odvo?enja vozila ispred restorana. Medutim, umjesto te price, oni su skrenuli razgovor na drugu temu i tra?ili od mene da ka?em da li sam Vukovicu dao neke pare, da me navodno za?titi od upada policije u lokal." Kazali su mu da postoji i svjedok koji je, navodno, vidio da Vukovicu predaje novac. "To je obicna izmi?ljotina", ka?e Trivic. "Nije mi jasno za?to bih uop?te davao novac Vukovicu, kad nemam potrebe da me neko ?titi od policijskih provjera, buduci da se moj restoran pridr?ava radnog vremena, a oni to dobro znaju." Medutim, samo nekoliko dana nakon ovog razgovora, Vukovic je, zajedno sa svojim pomocnikom Borislavom Vidovicem i jo? dva policajca, premje?ten na ni?erangiranu du?nost, i to bez obrazlo?enja. "Niko nije pominjao reket, ali bilo je jasno da sam premje?ten zbog te optu?be", ka?e Vukovic. U Centru javne bezbjednosti, pak, isticu da povodom ovog slucaja ne treba dizati pra?inu, po?to, prema rijecima Milorada Jacimovica, nacelnika CJB Banja Luka, treba sacekati konacan nalaz Unutra?nje kontrole policije. "Istina je da postoji anonimni dopis da je Vukovic reketirao Trivica", kazao je Jacimovic, ali u isto vrijeme i odbio da ka?e da li je ?ef policijske stanice premje?ten s du?nosti ba? zbog tih anonimnih optu?bi. Vukovic, medutim, tvrdi da mu je cijela igra smje?tena, zbog poku?aja najvi?ih funkcionera banjolucke policije da izbace s posla Branislava Vidovica, njegovog pomocnika. Istice da je na njega vec du?e vrijeme vr?en pristisak da smijeni Vidovica, i to zbog njegovog sukoba s drugim pomocnikom Sa?om Mi?icem. Takode, Vukovic nagla?ava da, izmedu ostalih, iza optu?be za reketiranje stoji i Du?ko Radenovic, komandir Stanice za bezbjednost saobracaja. "U vi?e navrata upozoravao sam da njegovi saobracajci uzimaju reket, a da se ne preduzima ni?ta da se to rije?i", ka?e Vukovic. "Medutim, umjesto da se rije?i ovaj slucaj, oni su prebacili problem u moju stanicu i mene optu?ili za reket." Rajko ?mitran, ?ef Inspektorata unutra?nje kontrole MUP RS potvrdio je da su primljene brojne pritu?be na racun saobracajne policije. Uglavnom su u pitanju optu?be za uzimanje mita na cesti, i to od vlasnika automobila sa inostranim registarskim tablicama. Du?ko Radenovic, komandir Stanice za bezbjednost saobracaja nije ?elio da komentari?e optu?be Vukovica, po kojim mu je on smjestio optu?bu za reketiranje. U meduvremenu, Vukovic insistira na tome da Unutra?nja kontrola okonca svoj posao i da se potvrde ili odbiju navodi o reketiranju. "?elim da sperem ljagu sa svog imena", ka?e Vukovic. "Niko nema pravo da me naziva kriminalcem, a da nije ni ispitao tvrdnje o navodnom reketiranju!"
Pin It

News

 • Taylor Swift biography

  Taylor Swift biography

  Originally from Pennsylvania, Taylor Swift grew up in Reading then moved to the town of Wyomissing where she joined the Wyomissing Area Junior / Senior High School. Passionate about horse riding, she takes part in many horse shows, but quickly turns...
 • How to unblock someone on Facebook

  1) First, you need to log into your Facebook account and navigate to your homepage.   2) Second, you will need to type in the name of the person who you initially blocked at the top left of the screen.    3) Once you have navigated to the user’s homepage,...
 • Elektroinžinjer Elvir Hasedžić šef istraživačkog tima “ Jaguar & Land Rover”: To je kompanija koja daje šanse mladim izumiteljima

  Elektroinžinjer Elvir Hasedžić šef istraživačkog tima “...

  Elektroinžinjer Elvir Hasedžic šef  istraživackog tima “ Jaguar & Land Rover”: To je kompanija koja daje šanse mladim izumiteljima   Prije sedam godina pisali smo o uspješnom mladom covjeku porijeklom iz Banje Luke, magistru elektroinžinjerstva Elviru H...
 • Tuneli Ravne zdraviji od Bjelašnice I Igmana

  Tuneli Ravne zdraviji od Bjelašnice I Igmana

    Beneficije negativnih iona su dokazane posljednjih decenija. Rijec je o sicušnim, negativno naelektrisanim atomima ili molekulama, koje imaju viška elektrona. Pouzdano se zna da ciste atmosferu od polena, prašine, gljivica, dima od cigareta i drugih...
 • US Soccer Education Denver uspješno okončao humanitarnu akciju pomoći Safetu Hodžiću, prikupljeno 10.034 dolara

  US Soccer Education Denver uspješno okončao humanitarnu...

  Sportska organizacija US Soccer Education iz Denvera uspješno je okončala humanitarnu akciju pomoći, Safetu Hodžiću, nekadašnjem kapitenu malonogometne reprenzentacije Bosne i Hercegovine, uzornom sportisti koji je mnogo dao za bh. sport, a trenutno...
 • Outlook -> QuickParts -> create templates - Create a reusable building block

  Outlook -> QuickParts -> create templates - Create a...

  1.      Select the content or email message part that you want to store as a reusable building block. To store paragraph formatting — including indentation, alignment, line spacing, and pagination — with the entry, include the paragraph mark (PI  ) in the...
 • Excel -> Recover unsaved Excel file

  Excel -> Recover unsaved Excel file

  Recover unsaved Excel file   Go to the File tab and click on 'Recent' Now click on the Recover Unsaved Workbooks option on the top left.   Now scroll to the bottom and click on 'RecoverUnsaved Workbooks' button.     Scroll through the list and search for the...
 • Excel -> Wrap text in a cell automatically

  Excel -> Wrap text in a cell automatically

  Wrap text automatically   In a worksheet, select the cells that you want to format. (example C1) On the Home tab, in the Alignment group, click Wrap Text . Notes: Data in the cell wraps to fit the column width, so if you change the column width, data wr...