We love it!
Menu
Arbitra?ni sud Medunarodne trgovacke komore u Parizu je sredinom pro?log mjeseca donio odluku kojom nala?e Koksno-hemijskom kombinatu iz Lukavca da isplati pet miliona eura firmi "Inkometal" iz Ciriha, ?vajcarska. Ova odluka Arbitra?nog suda, na koju je KHK Lukavac uputio prigovor, a koju ce razmatrati i Vrhovni sud BiH, nije sama po sebi unijela previ?e nervoze u Koksno-hemijskom kombinatu u Lukavcu po?to celni ljudi KHK smtraju da imaju dovoljno argumenata da je ospore ali je ona ocigledno otvorila jednu aferu ?irokih razmjera. Afera je stvarana dugi niz godina a glavnina "posla" je odradena od 1992. do 1998. godine, kada dolazi novi menad?ment u KHK Lukavac. Glavni kreatori u cijeloj ovoj aferi u Koksno-hemijskom kombinatu Lukavac su biv?i predsjednik Upravnog odbora KHK Miralem Jahic i tada?nji generalni direktor KHK Zejnil Ðapo. Jahic je igrao dvostruku igru jer je bio i u Upravnom odboru KHK a bio je i direktor "Rudhema", firme koja je vodila na?e poslove u inostranstvu. Simptomaticno je da se pojavljuju cetvorica ljudi u svim potpisanim protokolima koji su vezani za pokretanje Fabrike maleinske kiseline. To su gospoda Miralem Jahic, Nedim Ilijazovic, Zejnil Ðapo i Ismet Hukic", rekao je juce predsjednik Sindikalne organizacije u KHK Lukavac Mehmed Avdic. "Rudhem" iz Tuzle, koji je dr?avno preduzece, vodio je vi?e od tri decenije vanjskotrgovinske poslove za KHK Lukavac (uvoz koksnog uglja i druge poslove) a te je poslove obavljao preko firme "Chellit trade Ag Baden" iz ?vajcarske (direktor Nedim Ilijazovic) u kojoj ima vecinsko vlasni?tvo. Na racunima banke u ?vajcarskoj KHK Lukavac je 1992. godine imao 4,4 miliona dolara a, zbog ratnih dejstava i zatvorenosti komunikacija, KHK je ovlastio firmu "Chellit" da raspola?e tim novcem. Ova firma je taj novac mogla upotrijebiti samo po nalogu tada?njeg direktora KHK Zejnila Ðape. ?ta je bilo sa ovim novcem, koliko ga je potro?eno i za koje namjene, tek se treba utvrditi a sve ima jako sumnjiv prizvuk. Vec 1992. godine sa racuna KHK je novac tro?en za nabavku koksnog uglja koji nikada nije zavr?io u Lukavcu. "Nastavak price" se odigrava krajem 1997. godine kada tada?nji menad?ment KHK Lukavac potpisuje ugovor o zakupu Fabrike anhidrida maleinske kiseline firmi "Chellit trade Ag Baden" za mjesecnu kiriju od 300.000 KM. Ova fabrika je radila, sa stalnim prekidima, sve do polovine januara 1999. godine a firma "Chellit" je KHK ostala du?na 1,2 miliona KM i ovaj slucaj se vodi na Kantonalnom sudu u Tuzli. Novi menad?ment je raskinuo ugovor sa firmom "Chellit" o zakupu Fabrike anhidrida maleinske kiseline". U meduvremenu firma "Chellit" je oti?la pod stecaj a kupila ju je firma "Inkometal" iz Ciriha ciji vlasnik je Vlastimir Savic koji je i zatra?io od Arbitra?nog suda Medunarodne trgovacke komore u Parizu obe?tecenje od KHK Lukavac. Mi nismo ni bili upoznati sa stecajem firme "Chellit", niti nas je o tome obavijestio Miralem Jahic ili neko drugi iz "Rudhema" ?to je jako cudno s obzirom da je "Rudhem" vecinski vlasnik ove firme. Nas niko nije pozivao ni iz Arbitra?nog suda a prema na?im saznanjima ovom sudu su predoceni dokazi i dokumenta sumnjive prirode. Postoje indicije da je firma "Chellit" na?im novcem od 4,4 miliona dolara, sa kojima je raspolagala tokom rata, investirala u pokretanje proizvodnje u Fabrici anhidrida maleinske kiseline. Sumnjivo je takode da li su oni zaista i investirali u ovaj posao 700.000 KM. I mnogo toga drugog je jako sumnjivo, ka?e sada?nji generalni direktor KHK Lukavac Pa?aga Muratovic. Veza izmedu Miralema Jahica, Zejnila Ðape i Nedima Ilijazovica, kao celnih ljudi "Rudhema", KHK Lukavac i " Chellita", je vi?e nego ocita a sve upucuje da je njihov krajnji cilj bio, razlicitim poslovnim, i krivicnim, mahinacijama, ?to jeftinije kupiti KHK ili makar pojedine njegove proizvodne cjeline. Miralem Jahic vec vi?e od mjesec dana ne boravi u Tuzli. Sada je direktor firme "Telma" iz Milana, koja je kcerka firme "Inkometal" iz Ciriha. I ovaj momenat ostavlja ogroman prostor da se radi o velikoj aferi. Miralem Jahic je cijelo vrijeme i u Upravnom i u Nadzornom odboru KHK i mi smo na to upozoravali i pismenim putem Vladu Tuzlanskog kantona. Savjetnik premijera Vlade Tuzlanskog kantona za privredu Enes Drljevic je u sve ovo umije?an. On je, mi tako vjerujemo, najvi?e ucestvovao u svim ovim poslovima zajedno sa Miralemom Jahicem. I vjerovatno je nagraden jer je isti takav posao napravio i u Fabrici sode Lukavac. Digao je kredit, koji je vratio "Rudhemu", zbog kojeg je Fabrika sode do?la pred stecaj, ka?e Mehmed Avdic.
Pin It

News

 • Taylor Swift biography

  Taylor Swift biography

  Originally from Pennsylvania, Taylor Swift grew up in Reading then moved to the town of Wyomissing where she joined the Wyomissing Area Junior / Senior High School. Passionate about horse riding, she takes part in many horse shows, but quickly turns...
 • How to unblock someone on Facebook

  1) First, you need to log into your Facebook account and navigate to your homepage.   2) Second, you will need to type in the name of the person who you initially blocked at the top left of the screen.    3) Once you have navigated to the user’s homepage,...
 • Elektroinžinjer Elvir Hasedžić šef istraživačkog tima “ Jaguar & Land Rover”: To je kompanija koja daje šanse mladim izumiteljima

  Elektroinžinjer Elvir Hasedžić šef istraživačkog tima “...

  Elektroinžinjer Elvir Hasedžic šef  istraživackog tima “ Jaguar & Land Rover”: To je kompanija koja daje šanse mladim izumiteljima   Prije sedam godina pisali smo o uspješnom mladom covjeku porijeklom iz Banje Luke, magistru elektroinžinjerstva Elviru H...
 • Tuneli Ravne zdraviji od Bjelašnice I Igmana

  Tuneli Ravne zdraviji od Bjelašnice I Igmana

    Beneficije negativnih iona su dokazane posljednjih decenija. Rijec je o sicušnim, negativno naelektrisanim atomima ili molekulama, koje imaju viška elektrona. Pouzdano se zna da ciste atmosferu od polena, prašine, gljivica, dima od cigareta i drugih...
 • US Soccer Education Denver uspješno okončao humanitarnu akciju pomoći Safetu Hodžiću, prikupljeno 10.034 dolara

  US Soccer Education Denver uspješno okončao humanitarnu...

  Sportska organizacija US Soccer Education iz Denvera uspješno je okončala humanitarnu akciju pomoći, Safetu Hodžiću, nekadašnjem kapitenu malonogometne reprenzentacije Bosne i Hercegovine, uzornom sportisti koji je mnogo dao za bh. sport, a trenutno...
 • Outlook -> QuickParts -> create templates - Create a reusable building block

  Outlook -> QuickParts -> create templates - Create a...

  1.      Select the content or email message part that you want to store as a reusable building block. To store paragraph formatting — including indentation, alignment, line spacing, and pagination — with the entry, include the paragraph mark (PI  ) in the...
 • Excel -> Recover unsaved Excel file

  Excel -> Recover unsaved Excel file

  Recover unsaved Excel file   Go to the File tab and click on 'Recent' Now click on the Recover Unsaved Workbooks option on the top left.   Now scroll to the bottom and click on 'RecoverUnsaved Workbooks' button.     Scroll through the list and search for the...
 • Excel -> Wrap text in a cell automatically

  Excel -> Wrap text in a cell automatically

  Wrap text automatically   In a worksheet, select the cells that you want to format. (example C1) On the Home tab, in the Alignment group, click Wrap Text . Notes: Data in the cell wraps to fit the column width, so if you change the column width, data wr...