We love it!
Menu
Ako je pocetak ove sedmice bio u znaku radosti i ushicenja zbog prvog bosanskohercegovackog Oskara ("Nicija zemlja" Danisa Tanovica u konkurenciji stranog filma), njen kraj je obilje?en mukotrpnim okoncanjem dogovora o provedbi Ustavnog suda BiH o konstitutivnosti naroda. Sa naslovnica novina, za razliku od izdanja u ponedjeljak kada su svi bili razdragani, smiju se samo visoki predstavnik Wolfgang Petritsch i ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumd?ija, ovog puta kao predsjednik Socijaldemokratske partije BiH. Dogovor je potpisan u srijedu u zoru, nakon iscrpljujucih maratonski pregovora, opiranja, rezervi, napu?tanja. a dan nakon ?to je, po ko zna koji put u ovoj zemlji, iz Ureda Visokog predstavnika (OHR) najavljeno da ce Petritsch celnicima politickih partija ponuditi "papir" po sistemu - Uzmi ili ostavi! Posljedice se podrazumijevaju! Sporazum, kojim se, "ispravljaju daytonske nedoslijednosti" potpisali su celnici Alijanse za promjene: Zlatko Lagumd?ija (Socijaldemokratska partija), Sefer Halilovic (Stranka za BiH) i Kra?imir Zubak (Nova hrvatska inicijativa), uz, kako se navodi, svjedocenje Visokog predstavnika, ?panskog ambasadora u svojstvu zemlje koja predsjedava Evropskom unijom i ambasadora SAD u BiH. Sporazum nisu potpisali predstavnici Hrvatske demokratske zajednice BiH dok su predstavnici Srpske demokratske stranke, Socijalista i Partije demokratskog progresa potpisale Napomene uz Sporazum o provedbi odluke Ustavnog suda BiH o konstitutivnosti u kojem izra?avaju svoje rezerve prema dijelu dogovora koji se tice sastava Vlade i dijela mehanizama za?tite vitalnih nacionalnih interesa. Predstavnici medunarodne zajednice nisu htjeli potpisati ove Napomene. Predstavnici najbrojnije bo?njacke politicke partije - Stranke demokratske akcije jo? ranije su napustili dogovore. U sporazumu, koji dnevne novine u Federaciji objavljuju kao poseban prilog, obicni gradanin Bosne i Hercegovine zadr?ace najvjerovatnije najvecu pa?nju na cinjenici da se najvi?e barata pojmom za?tite vitalnog interesa i njegove definicije, a ?to se opet obezbjeduje ostvarivanjem prava konstitutivnih naroda da budu adekvatno zastupljeni u zakonodavnim, izvr?nim i pravosudnim organima vlasti, identitetom jednog konstitutivnog naroda, ustavnim amandmanima, organizacijom organa javne vlasti, jednakim pravima konstitutivnih naroda u procesu dono?enja odluka, obrazovanju, vjeroispovijesti, jeziku, njegovanju kulture, tradicije i kulturnom naslijedu, kao i teritorijalnom organizacijom, sistemom javnog informiranja i drugim pitanjima koja bi se tretirala kao pitanja od vitalnog nacionalnog interesa ukoliko tako smatraju dvije trecine jednog od klubova delegata konstitutivnih naroda u Domu naroda u Federaciji BiH, odnosno Vijecu naroda u Republici Srpskoj. I dok iz OHR-a (Ureda Visokog predstavnika) misle da imaju razloga za trijumf a najvi?e zbog uspostave Vijeca naroda u Republici Srpskoj kao zakonodavnog organa vlasti (mada ne istovjetnog Domu naroda u Federaciji BiH), dotle domaci analiticari, uglavnom, konstatuju da "ravnopravnost konstitutivnih naroda nije izvedena na paritetnoj osnovi vec je uspotavljen entitetsko - etnicki proporcionalni kriterij u distribuciji vlasti na temelju popisa iz 1991. godine", ili jo? krace - nije omogucena optimalna primjena Ustava BiH. Stoga ne cudi da su odmah nakon potpisivanja Sporazuma uslijedile i prve reakcije - od Petritscheve da je potpisivanje Sporazuma pokazatelj hrabrosti partija Alijanse, preko izjave Nike Lozancica (HDZ) koji tvrdi da mu "savjest nije dala da potpi?e Sporazum" do tvrdnje Sulejmana Tihica (SDA), da je ovim Alijansa "konacno sklopila koaliciju sa SDS-om, te da je najvi?e dobila Republika Srspka. "Ovo je najva?niji dogadaj za BiH od potpisivanja Daytonskog sporazuma", rekli su Petritsch i Zlatko Lagumd?ija na press konferenciji nakon potpisivanja Sporazuma, a sam Petritsch je naglasio kako Bosna i Hercegovina konacno mo?e iza sebe "ostaviti hronicnu etnicku gorcinu i podjelu" jer je "su?tina rje?enja apsolutno simetricna u oba entiteta". Lagumd?ija se, opet, zahvalio Visokom predstavniku "na uspje?nom vodenju razgovora" i istakao da je njihovo okoncanje potpisivanjem Sporazuma bitnije tim prije ?to ga je podr?alo Vijece za implementaciju mira. "Mi smo jutros potpisali svojevrstan ugovor izmedu Alijanse i medunarodne zajednice. Sporazum garantuje da ce Odluka Ustavog suda o konstitutivnosti naroda biti u potpunosti provedena i da je BiH vracena svim njenim gradanima i narodima.Od danas svi gradani BiH mogu biti sigurni da su politicki vlasnici zemlje u BiH, jedan kroz jedan." Na pitanje novinara da li je Sporazum validan, s obzirom na to da su ga potpisali celnici samo tri stranke, Petritsch je odgovorio: "Srpske stranke su se zaista u posljednji cas odlucile da ne potpi?u cijeli sporazum, ali su isto tako odlucile da konkretizuju cime se to ne sla?u i oni ce to predociti Narodnoj skup?tini Republike Srpske. I iz ovoga se vidi koliko je te?ko za nacionalisticke, a i za srpske stranke, potpisati ovako dalekose?an sporazum. Mislim da je zaista indikativno to ?to SDA, HDZ i SDS, stare ratne stranke, nisu potpisale sporazum, a reformisticke jesu", rekao je Petritsch. Predsjedavajuci Predsjedni?tva Stranke za BiH Safet Halilovic izjavio je da njegova stranka u znacajnom procentu nije zadovoljna rje?enjima koja sadr?i Sporazum o ustavnim promjenama: "Stranka za BiH ?rtvovala je mnoge svoje principe i aspiracije, imajuci u vidu da Odluka Ustavnog suda o konstitutivnosti naroda podrazumijeva eliminisanje diskriminacije i uspostavljanje multietnickih entiteta, osiguranje instrumenata kolektivnih i individualnih prava za sve podjednako", rekao je Halilovic. Predsjednik Nove hrvatske inicijative Kre?imir Zubak izjavio je da ovim sporazumom nijedna od politickih partija nije zadovoljna. Zubak je ocijenio da je Sporazum dobra osnova za implementaciju Odluke Ustavnog suda o konstitutivnosti naroda kako bi BiH postala normalna evropska dr?ava dok je Ivo Kom?ic, potpredsjednik Socijaldemokratske partije BiH, rekao da je SDP u pregovorima o ustavnim promjenama postigla ono ?to je htjela, kao i ustvrdio da je Ustavna komisija Republike Srpske obavezna da se pridr?ava Sporazuma. "Sporazum se ne mo?e mijenjati i mora se primjenjivati. Petritschev potpis znaci da on sada Sporazum mo?e, ako bi smo poku?ali izmaknuti iz ovoga, proglasiti kao i sve drugo", podsjetio je Kom?ic. Potpredsjednik HDZ-a Niko Lozancic potvrdio da HDZ nije prihvatila Sporazum o ustavnim promjenama jer smatra da on obezbjeduje punu dominaciju Srba u RS i Bo?njaka u Federaciji BiH. Jo? eksplicitniji, u izjavi datom sarajevskom dnevniku "Avaz", bio je Mariofil Ljubic, clan HDZ-a: "Osobno ne ?elim da sudjelujem u daljim podjelama u BiH. Potpisao bih da je to bilo dobro za sva tri naroda. Mislim da vodi ucvr?civanju podjela." Stranka demokratske akcije (SDA) BiH ne mo?e prihvatiti Sporazum o ustavnim rje?enjima u BiH, jer sadr?i asimetricna rje?enja i krupne manjkavosti, stoji u saop?tenju ove stranke, izdatom netom nakon potpisivanja Sporazuma. Prema Sporazumu, tvrde u SDA, u Federaciji BiH predviden Dom naroda koji odlucuje o svim pitanjima, a u Republici Srpskoj (RS) Vijece naroda koje odlucuje o uskoj listi pitanja kojom se ne osigurava vitalni nacionalni interes. Sljedeca manjkavost, poja?njava SDA, ogleda se u tome ?to je predsjednik RS zadr?ao ovla?tenja iz predsjednickog sistema dok potpredsjednici nemaju takvog uticaja. S druge strane, u Federaciji BiH predsjednik i potpredsjednik ravnopravno odlucuju o svim pitanjima. Predsjednik RS je uvijek Srbin, a u Federaciji BiH naizmjenicno se rotiraju Bo?njak, Srbin i Hrvat. Najvi?i sudovi u Federaciji BiH sastavljeni su na paritetnom, a u RS na vecinskom principu. Sporazum, prema ocjeni SDA, omogucava da u RS Srbin istovremeno bude predsjednik entiteta, premijer i predsjednik Narodne skup?tine RS dok u Federaciji BiH vrijede drugi principi. Stranku zacuduje i cinjenica da Sporazumom nije uredena ravnopravnost bosanskog, srpskog i hrvatskog jezika u Ustavu RS. I, naravno, pravdajuci svoje povlacenje iz razgovora, u saop?tenju zakljucuju da je SDA bila u pravu ?to je to uradila kada je "postalo jasno da nece biti uva?eni principi ravnopravnosti naroda i simetricnosti ustavnih rje?enja u oba entiteta. "Ne treba se cuditi ?to je Srpska demokratska stranka (SDS) ovakav sporazum nacelno prihvatila. U su?tini, to je sporazum Alijanse za promjene i SDS. Sa ?aljenjem konstatujemo da je propu?tena velika prilika da BiH dobije ustavno-pravni sistem prema evropskim standardima", ka?e se na kraju saopcenja SDA BiH. Istovremeno, predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanic izjavio je da delegacija Republike Srpske tokom pregovora lidera politickih partija nije potpisala zavr?ni dokument o ustavnim promjenama, jer nije bio u potpunosti prihvatljiv za RS te da konacnu rijec o tom pitanju treba da daju entitetski parlamenti. "U nastojanjima da se dode do unapredenja trenutne situacije, vrlo brzo pokrenucemo pitanje ustavnih promjena u Narodnoj skup?tini RS, jer je to jedino mjesto gdje se ustavne izmjene mogu donijeti na adekvatan nacin", istakao je Ivanic na press konferenciji u Sarajevu. On je dodao da ce delegacija RS, nakon mi?ljenja Narodne skup?tine RS, razmisliti o ponudenom Sporazumu o ustavnim promjenama. Prema njegovim rijecima, sada je velika obaveza da se o ustavnim promjenama, pored Narodne skup?tine RS, vodi rasprava i u Parlamentu FBiH, nakon cega ce se vidjeti krajnji rezultat. Promjene ustava entiteta, ipak, mogu i moraju biti stvar rasprave politickih partija i legalnih institucija u entitetima, naglasio je Ivanic, a predsjednik SDS Dragan Kalinic izjavio je da tokom sastanka lidera politickih partija o ustavnim promjenama nije mogao biti postignut odr?ivi kompromis, jer je od delegacije Republike Srpske tra?eno "vi?e od simetrije u su?tini". "?elimo da u direktnom kontaktu sa poslanicima provjerimo odredena rje?enja i nastojacemo da, ukoliko je to moguce, dobijemo njihovu odgovarajucu podr?ku." Predsjednik SNSD Milorad Dodik ocijenio je da kraj pregovora u OHR o ustavnim izmjenama u BiH nije bio korektan, kao i da je finalna runda ovog procesa bila "politika svr?enog cina". Obja?njavajuci razloge zbog kojih clanovi pregovarackog tima iz RS nisu prihvatili Sporazum o ustavnim izmjenama, Dodik je istakao da je tokom pregovora osnovni problem bio neprihvatanje konkretnih rje?enja koje je nudila srpska strana. Delegacija RS tra?ila je da se koriguje samo jedna stvar u Sporazumu pa da prihvati cijeli dokument, ali je to odbijeno. Istovremeno za predsjednika Socijalisticke partije RS Petra Ðokica jedna od najvecih vrijednosti pregovora o ustavnim promjenama u OHR-u jeste to ?to je "u BiH ostvaren put dijaloga politickih lidera, koji na taj nacin te?e da postignu kompromis za dobrobit svih gradana BiH". Predsjednik Srpskog narodnog saveza Branislav Lolic izjavio je da su predstavnici politickih partija iz Republike Srpske na pregovorima o ustavnim promjenama "odlicno branili interese RS". Lolic je dalje rekao da je bilo ocekivano da neke od te?kih odluka iz konacnog prijedloga nece biti odmah prihvacene, te da je dobro ?to je ostvareno jedinstvo i konsenzus stranaka iz RS, koje, kako upozorava clan Ustavne komisije Republike Srpske i odnedavno predsjedavajuci Vijeca ministara BiH Dragan Mikerevic, u Sporazumu vide i nekoliko "neuralgicnih tacaka". "Odredba kojom bi sve odluke mogle biti zaustavljene pozivanjem na za?titu vitalnih nacionalnih interesa, sputavale bi rad Vlade RS i drugih institucija i zato nije dobra." U svakom slucaju, Sporazum o provedbi odluke Ustavnog suda BiH o konstitutivnosti sva tri naroda na teritoriju cijele BiH treba proci jo? parlamentarnu proceduru u oba entiteta. Ukoliko ishod ovog "prolaska" bude negativan po Sporazum - sve je, kao i dosada, na Visokom predstavniku, za koga komentator "Oslobodenja", poznati publicista Gojko Beric ka?e da je u iscrpljujucoj partiji politickog pokera sa liderima stranaka koje su ostale u posljednjem krugu pregovora o ustavnim promjenama, odigranoj u noci izmedu utorka i srijede, bacio na sto najjacu kartu i - izgubio. "Petric je upozorio kako je to 'povijesna noc za Bosnu i hercegovinu'. Naravno, njima to nije znacilo ni?ta vi?e nego da im je medijator, primjerice, rekao kako napolju pada ki?a. Na?i balkanski nacionalni kalendari prepuni su 'povijesnih dana' i 'povijesnih noci', pa nas umno?avanje te sintagme cini mahom ravnodu?nim. Zato se pomalo cudim visokom predstavniku u odlasku ?to je ponovo ispao naivan, mada znam da je on samo dispecer politike koja se oblikuje u centrima daleko od Sarajeva i ciju su?tinu jo? ne shvatamo". Tanja IVANOVA (AIM, Sarajevo)
Pin It

News

 • Taylor Swift biography

  Taylor Swift biography

  Originally from Pennsylvania, Taylor Swift grew up in Reading then moved to the town of Wyomissing where she joined the Wyomissing Area Junior / Senior High School. Passionate about horse riding, she takes part in many horse shows, but quickly turns...
 • How to unblock someone on Facebook

  1) First, you need to log into your Facebook account and navigate to your homepage.   2) Second, you will need to type in the name of the person who you initially blocked at the top left of the screen.    3) Once you have navigated to the user’s homepage,...
 • Elektroinžinjer Elvir Hasedžić šef istraživačkog tima “ Jaguar & Land Rover”: To je kompanija koja daje šanse mladim izumiteljima

  Elektroinžinjer Elvir Hasedžić šef istraživačkog tima “...

  Elektroinžinjer Elvir Hasedžic šef  istraživackog tima “ Jaguar & Land Rover”: To je kompanija koja daje šanse mladim izumiteljima   Prije sedam godina pisali smo o uspješnom mladom covjeku porijeklom iz Banje Luke, magistru elektroinžinjerstva Elviru H...
 • Tuneli Ravne zdraviji od Bjelašnice I Igmana

  Tuneli Ravne zdraviji od Bjelašnice I Igmana

    Beneficije negativnih iona su dokazane posljednjih decenija. Rijec je o sicušnim, negativno naelektrisanim atomima ili molekulama, koje imaju viška elektrona. Pouzdano se zna da ciste atmosferu od polena, prašine, gljivica, dima od cigareta i drugih...
 • US Soccer Education Denver uspješno okončao humanitarnu akciju pomoći Safetu Hodžiću, prikupljeno 10.034 dolara

  US Soccer Education Denver uspješno okončao humanitarnu...

  Sportska organizacija US Soccer Education iz Denvera uspješno je okončala humanitarnu akciju pomoći, Safetu Hodžiću, nekadašnjem kapitenu malonogometne reprenzentacije Bosne i Hercegovine, uzornom sportisti koji je mnogo dao za bh. sport, a trenutno...
 • Outlook -> QuickParts -> create templates - Create a reusable building block

  Outlook -> QuickParts -> create templates - Create a...

  1.      Select the content or email message part that you want to store as a reusable building block. To store paragraph formatting — including indentation, alignment, line spacing, and pagination — with the entry, include the paragraph mark (PI  ) in the...
 • Excel -> Recover unsaved Excel file

  Excel -> Recover unsaved Excel file

  Recover unsaved Excel file   Go to the File tab and click on 'Recent' Now click on the Recover Unsaved Workbooks option on the top left.   Now scroll to the bottom and click on 'RecoverUnsaved Workbooks' button.     Scroll through the list and search for the...
 • Excel -> Wrap text in a cell automatically

  Excel -> Wrap text in a cell automatically

  Wrap text automatically   In a worksheet, select the cells that you want to format. (example C1) On the Home tab, in the Alignment group, click Wrap Text . Notes: Data in the cell wraps to fit the column width, so if you change the column width, data wr...