We love it!
Menu
Po podatcima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), zbog pojačanog ultra-ljubičastog zračenja, izazvanog o?tećenjem ozonskog sloja, povećava se mogućnost oboljenja od karcinoma ko?e, o?tećenja očiju i slabljenja imunolo?kog sustava. Porast prosječne temperature povećava opasnost od toplinskog stresa i bolesti koje se prenose kukcima, vodom ili hranom. Osim toga, dokazana je povezanost promjena vremenskih prilika s povećanjem mo?danih udara i bolesti srca i krvnih ?ila. Čovjek svojim aktivnostima utječe na promjenu klime i porast globalne temperature zraka, upozoreno je na konferenciji o klimatskim promjenama i njihovom utjecaju na zdravlje, koja je protekloga tjedna odr?ana u Zagrebu. Glavni su uzroci globalnog zagrijavanja povećanje efekta staklenika u atmosferi zbog povećanja stakleničkih plinova i ozonske rupe, odnosno prorjeđivanja stratosferskog ozonskog sloja. Količina ugljičnog dioksida (CO2) u atmosferi posljednjih je desetljeća značajno porasla, tako da je danas 25 posto veća nego sredinom 19. stoljeća, a očekuje se daljnji porast. Do 2030. godine koncentracija CO2 mogla bi se udvostručiti i izazvati globalno zagrijavanje od 1,9 do 5,2 celzijevih stupnjeva. Dr?avni hidrometeorolo?ki zavod je i u Hrvatskoj zabilje?io porast srednjih temperatura zraka za 0,3 do 0,4 stupnjeva. Po njihovoj procijeni, mo?e se očekivati daljnji porast godi?njih i sezonskih vrijednosti temperature zraka i količina oborina, ?to će povećati opasnost od nekih bolesti. U priobalnom području mogla bi se pojaviti malarija. Protokol iz Kyota, potpisan 1997. godine, obvezuje 38 razvijenih zemalja da do 2010. godine smanje emisiju CO2 i drugih ?tetnih plinova koji uzrokuju efekt staklenika za 5,2 posto u odnosu na količinu ispu?tenu 1990. No, SAD do danas nisu ratificirale taj sporazum iako su odgovorne za četvrtinu ispu?tenih ?tetnih plinova, a Europska unija najavila je ratifikaciju sporazuma do kraja ove godine. Iako je u Hrvatskoj emisija stakleničkih plinova među najni?ima u Europi, ona od 1990. bilje?i stalni porast, tvrdi Ministarstvo za?tite okoli?a i prostornog uređenja. Kao potpisnica konvencije o promjeni klime, Hrvatska je obvezna izvje?ćivati UN o promjeni klime, emisiji stakleničkih plinova, te mjerama poduzetim za ubla?avanje klimatskih promjena. Kako bi se smanjile ?tetne posljedice klimatskih promjena, SZO preporuča istra?ivanje učinaka klimatskih promjena na zdravlje, razradu preventivnog djelovanja, prilagodbu promjenama klime, specijalizaciju stručnjaka za to područje, te informiranje javnosti putem biometeorolo?kih prognoza.
Pin It

News

 • Taylor Swift biography

  Taylor Swift biography

  Originally from Pennsylvania, Taylor Swift grew up in Reading then moved to the town of Wyomissing where she joined the Wyomissing Area Junior / Senior High School. Passionate about horse riding, she takes part in many horse shows, but quickly turns...
 • How to unblock someone on Facebook

  1) First, you need to log into your Facebook account and navigate to your homepage.   2) Second, you will need to type in the name of the person who you initially blocked at the top left of the screen.    3) Once you have navigated to the user’s homepage,...
 • Elektroinžinjer Elvir Hasedžić šef istraživačkog tima “ Jaguar & Land Rover”: To je kompanija koja daje šanse mladim izumiteljima

  Elektroinžinjer Elvir Hasedžić šef istraživačkog tima “...

  Elektroinžinjer Elvir Hasedžic šef  istraživackog tima “ Jaguar & Land Rover”: To je kompanija koja daje šanse mladim izumiteljima   Prije sedam godina pisali smo o uspješnom mladom covjeku porijeklom iz Banje Luke, magistru elektroinžinjerstva Elviru H...
 • Tuneli Ravne zdraviji od Bjelašnice I Igmana

  Tuneli Ravne zdraviji od Bjelašnice I Igmana

    Beneficije negativnih iona su dokazane posljednjih decenija. Rijec je o sicušnim, negativno naelektrisanim atomima ili molekulama, koje imaju viška elektrona. Pouzdano se zna da ciste atmosferu od polena, prašine, gljivica, dima od cigareta i drugih...
 • US Soccer Education Denver uspješno okončao humanitarnu akciju pomoći Safetu Hodžiću, prikupljeno 10.034 dolara

  US Soccer Education Denver uspješno okončao humanitarnu...

  Sportska organizacija US Soccer Education iz Denvera uspješno je okončala humanitarnu akciju pomoći, Safetu Hodžiću, nekadašnjem kapitenu malonogometne reprenzentacije Bosne i Hercegovine, uzornom sportisti koji je mnogo dao za bh. sport, a trenutno...
 • Outlook -> QuickParts -> create templates - Create a reusable building block

  Outlook -> QuickParts -> create templates - Create a...

  1.      Select the content or email message part that you want to store as a reusable building block. To store paragraph formatting — including indentation, alignment, line spacing, and pagination — with the entry, include the paragraph mark (PI  ) in the...
 • Excel -> Recover unsaved Excel file

  Excel -> Recover unsaved Excel file

  Recover unsaved Excel file   Go to the File tab and click on 'Recent' Now click on the Recover Unsaved Workbooks option on the top left.   Now scroll to the bottom and click on 'RecoverUnsaved Workbooks' button.     Scroll through the list and search for the...
 • Excel -> Wrap text in a cell automatically

  Excel -> Wrap text in a cell automatically

  Wrap text automatically   In a worksheet, select the cells that you want to format. (example C1) On the Home tab, in the Alignment group, click Wrap Text . Notes: Data in the cell wraps to fit the column width, so if you change the column width, data wr...