We love it!
Menu
Vijecnici SDA napustili sjednicu - Od pet izvje?taja o radu opcinskih javnih preduzeca i ustanova u pro?loj godini koliko ih se na?lo na sjednici Opcinskog vijeca u ponedjeljak dva su prihvacena a odbijena tri. Usvojeni su izvje?taji Veteri-narske stanica i Komrada - Zbog «suzdr?a-nosti» ostalih vijecnicke kod izja?njavanja o izvje?tajima o radu Vodovoda i kanalizacija, Kulturnog centar i RTV Bihac, zbog cega nisu ni dobili prolaznu ocjenu, vijecnici SDA napustili sjednicu uz obrazlo?enje da se glasalo protiv ljudi koji vode te ustanove i preduzeca a ne protiv izvje?taja o radu u pro?loj godini Pred godi?nje odmore Opcinsko vijece Bihac u ovoj sedmici odr?alo je cak dvije sjednice. Vecina tacaka dnevnog reda odnosila se na izvje?taje o poslovanju opcinskih javnih preduzeca i ustanova u protekloj godini. U ponedjeljak, 18. jula, vijecnici su se ocitovali o izvje?tajima poslovanja u 2004. godini Veterinarske stanice, Komrada, Vodovoda i kanalizacija, Kulturnog centra i RTV Bihac. Nakon du?ih diskusija uz konstruktivne analize i prijedloge, usvojeni su izvje?taji Veterinaske stanice i Komrada. Izvje?taj JP «Vodovod i kanalizacija» nije prihvacen. Istina preduzece je pro?lu poslovnu godinu okoncalo s gubitkom od 342.889 KM ali je istaknut maksimalan anga?man menad?menta i uprave na smanjenju duga preuzetog transformacijom JKP «Komrad» cija je ovo bila poslovna jedinica i koja je i u to vrijeme redovno bilje?ila gubitke iskljucivo zbog problema naplate komunalnih usluga. Pobolj?ana naplata vode U pro?loj godini mnogi tro?kovi poslovanja su smanjeni pobolj?ana je i naplata u odnosu na 2003. godinu za 18 posto. Rje?enje je prema mi?ljenju menad?menta u dono?enju ekonomske cijene komunalnih usluga. Vecina vijecnika nije bila za povecanje uz obrazlo?enje da ce vodu i dalje placati oni koji su je placali i do sada dok to nece ciniti isti, te ce se samo redovne plati?e dodatno opteretiti. Menad?mentu je sugerirano da bude kreativniji i od prihoda koje ostvaruje barem djelomicno otkloni tehnicke nedostatke na mre?i ali i raznim zakonskim mjerama pobolj?a naplatu i «prisili» neplati?e da plate ono ?to su potro?ili. Kod izja?njavanja o Izvje?taju o radu JP «Vodovod i kanalizacija» 15 vijecnika je glasalo za, jedan protiv a 11 je bilo suzdr?ano. Slican omjer snaga bio je i pri izja?njavanju o Izvje?taju o radu JU «Kulturni centar» i JP RTV Bihac. Nakon izlaganja prvih ljudi ovih kuca, vijecnici SDA su smatrali da pro?la godina nije ni mogla biti bolja s obzirom na iznos sredstva kojim su raspolagali a koja su bila daleko ispod razine potrebnog. Vecina vijecnika nije bila tog mi?ljenja i kod glasanja za. Glasalo se protiv direktora? Izvje?taj o radu JU «Kulturni centar» za pro?lu godinu 12 vijecnika je prihvatilo i isto toliko bilo suzdr?ano. Izvje?taj o radu JP RTV Bihac kod 13 vijecnika dobio je prolaznu ocjenu a suzdr?ano je bilo 11. Ni ovaj izvje?taj nije pro?ao jer je za prolaznost potrebna vecina od ukupnog broja vijecnika, dakle, 16 od 30. Zbog neusvajanja tri izvje?taja za redom Klub vijecnika SDA nakon desetominutne pauze odlucio je ne ucestvovati u daljnjem radu. Razlog je iskljucivost kolega iz drugih stranaka koji, kako je naglasila, Zibija Muslic Bibanovic, predsjednica Kluba vijecnika SDA, nisu glasali protiv izvje?taja o radu vec iskljucivo protiv ljudi tj. direktora u tim preduzecima i ustanovama. Da se radi o vec ranije smi?ljenom scenariju Muslic Bibanovic tvrdi i da nije slucajnost da se opcinski nacelnik nalazi na godi?njem odmoru dok se raspravlja o poslovanju opcinskih javnih preduzeca i ustanova. Zbog nedostatka kvoruma ova sjednica je prekinuta. / N. Piralic
Pin It

News

 • Taylor Swift biography

  Taylor Swift biography

  Originally from Pennsylvania, Taylor Swift grew up in Reading then moved to the town of Wyomissing where she joined the Wyomissing Area Junior / Senior High School. Passionate about horse riding, she takes part in many horse shows, but quickly turns...
 • How to unblock someone on Facebook

  1) First, you need to log into your Facebook account and navigate to your homepage.   2) Second, you will need to type in the name of the person who you initially blocked at the top left of the screen.    3) Once you have navigated to the user’s homepage,...
 • Elektroinžinjer Elvir Hasedžić šef istraživačkog tima “ Jaguar & Land Rover”: To je kompanija koja daje šanse mladim izumiteljima

  Elektroinžinjer Elvir Hasedžić šef istraživačkog tima “...

  Elektroinžinjer Elvir Hasedžic šef  istraživackog tima “ Jaguar & Land Rover”: To je kompanija koja daje šanse mladim izumiteljima   Prije sedam godina pisali smo o uspješnom mladom covjeku porijeklom iz Banje Luke, magistru elektroinžinjerstva Elviru H...
 • Tuneli Ravne zdraviji od Bjelašnice I Igmana

  Tuneli Ravne zdraviji od Bjelašnice I Igmana

    Beneficije negativnih iona su dokazane posljednjih decenija. Rijec je o sicušnim, negativno naelektrisanim atomima ili molekulama, koje imaju viška elektrona. Pouzdano se zna da ciste atmosferu od polena, prašine, gljivica, dima od cigareta i drugih...
 • US Soccer Education Denver uspješno okončao humanitarnu akciju pomoći Safetu Hodžiću, prikupljeno 10.034 dolara

  US Soccer Education Denver uspješno okončao humanitarnu...

  Sportska organizacija US Soccer Education iz Denvera uspješno je okončala humanitarnu akciju pomoći, Safetu Hodžiću, nekadašnjem kapitenu malonogometne reprenzentacije Bosne i Hercegovine, uzornom sportisti koji je mnogo dao za bh. sport, a trenutno...
 • Outlook -> QuickParts -> create templates - Create a reusable building block

  Outlook -> QuickParts -> create templates - Create a...

  1.      Select the content or email message part that you want to store as a reusable building block. To store paragraph formatting — including indentation, alignment, line spacing, and pagination — with the entry, include the paragraph mark (PI  ) in the...
 • Excel -> Recover unsaved Excel file

  Excel -> Recover unsaved Excel file

  Recover unsaved Excel file   Go to the File tab and click on 'Recent' Now click on the Recover Unsaved Workbooks option on the top left.   Now scroll to the bottom and click on 'RecoverUnsaved Workbooks' button.     Scroll through the list and search for the...
 • Excel -> Wrap text in a cell automatically

  Excel -> Wrap text in a cell automatically

  Wrap text automatically   In a worksheet, select the cells that you want to format. (example C1) On the Home tab, in the Alignment group, click Wrap Text . Notes: Data in the cell wraps to fit the column width, so if you change the column width, data wr...