We love it!
Menu
Prekinuti sudski spor s Una bankom - Opcinsko vijece usvojilo Prijedlog zakljucka o davanju suglasnosti opcinskom pravobraniocu da povuce ?albu na presudu Opcinskog suda protiv tu?ene «Una banke» kako bi se stvorili uvjeti za privatizaciju i Banka spasila od likvidacije Kako bi se ?to kvalitetnije odredili o prijedlogu zakljucka o davanju suglasnosti opcinskom pravobraniocu da odustane od ?albe ulo?ene na presudu Opcinskog suda u Bihacu od 14. maja 2004. godine, protiv tu?ene «Una banke» d.d.. Bihac, vijecnici Opcinskog vijeca su tra?ili da im se za 11. sjednicu dostavi detaljna informacija o stanju u i oko Una banke. Naime presudom Opcinskog suda u Bihacu od 26. decembra 2001. godine, odbijen je tu?beni zahtjev tu?itelja Opcine Bihac kojim je tra?ila predaju u posjed poslovne zgrade u Ul. Mar?ala Tita, sada Bosanskoj, a u kojoj je sjedi?te «Una banke» d.d. Bihac. Nerije?eno pitanje vlasni?tva U informaciji dostavljenoj Opcinskom vijecu vezano za spor oko utvrdjivanja vlasni?tva nad imovinom (zgrada Banke) koju koristi «Una banka» d.d. Bihac stoji da je sporna zgrada , kao ulog Opcine Bihac u osnivacki fond tada PBS d.d. Sarajevo Glavna filijala Bihac u stvarima u iznosu od 4.398.000 dinara ulo?ena je na osnovu Odluke tada?nje Skup?tine opcine Bihac 1989. godine i provedena je u poslovnim knjigama Banke na ime osnivaca, Skup?tina opcine Bihac. Zakonom o bankama i drugim financijskim organizacijama isklju-cena je mogucnost vracanja sredstava ulo?enih u osnivacki fond. U toku rata (1992. godine) odlukom osnivaca sa podrucja PBS d.d. GF Bihac osnovana je Privredna banka Bihac d.d.. Uce?ce Opcine Bihac u kapitalu Privredne banke Bihaca iznosilo je 4,46 posto i isto je kasnije u skladu sa Zakonom o privatizaciji banaka preneseno na Ministarstvo financija F BiH, koje se dalje u postupku privatizacije Banke smatra osnivacem Banke. U svim dosada?njim razgovorima vezanim za privatizaciju Banke nerije?en status vlasni?tva predmetne zgrade bio je osnovni razlog odustajanja svih investitora od njene privatizacije. Banka trenutno zapo?ljava 60 radnika i privatizacijom bi do?lo do otvaranja novih radnih mjesta. Ne rje?avanje statusa vlasni?tva zgrade ne samo da ugro?ava trenutno uposlene vec i rad Banke u uvjetima privremene uprave. Opcina odustaje od ?albe Zabrinuti za svoja radna mjesta ali i daljnju buducnost «Una banke» Opcinskom vijecu se obratio i Sindikat Banke s molbom da da suglasnost na povlacenje ?albe kako bi se koncano rije?io njen status a ?to je, kako se navodi u pismu, od zajednickog interesa, ne vezano za stranacku pripadnost vijecnika i zaposlenika. Vijecnici su usvojili Prijedlog zakljucka o davanju suglasnosti opcinskom pravobraniocu da odustane od ?albe ulo?ene kod Opcinskog suda u Bihacu protiv tu?ene Una banke. Njihov je stav da i u ovom slucaju rade iskljucivo za dobrobit radnika, te da se nadaju da ce privatizacija Banke biti uradjena po?teno. N.Piralic
Pin It

News

 • Taylor Swift biography

  Taylor Swift biography

  Originally from Pennsylvania, Taylor Swift grew up in Reading then moved to the town of Wyomissing where she joined the Wyomissing Area Junior / Senior High School. Passionate about horse riding, she takes part in many horse shows, but quickly turns...
 • How to unblock someone on Facebook

  1) First, you need to log into your Facebook account and navigate to your homepage.   2) Second, you will need to type in the name of the person who you initially blocked at the top left of the screen.    3) Once you have navigated to the user’s homepage,...
 • Elektroinžinjer Elvir Hasedžić šef istraživačkog tima “ Jaguar & Land Rover”: To je kompanija koja daje šanse mladim izumiteljima

  Elektroinžinjer Elvir Hasedžić šef istraživačkog tima “...

  Elektroinžinjer Elvir Hasedžic šef  istraživackog tima “ Jaguar & Land Rover”: To je kompanija koja daje šanse mladim izumiteljima   Prije sedam godina pisali smo o uspješnom mladom covjeku porijeklom iz Banje Luke, magistru elektroinžinjerstva Elviru H...
 • Tuneli Ravne zdraviji od Bjelašnice I Igmana

  Tuneli Ravne zdraviji od Bjelašnice I Igmana

    Beneficije negativnih iona su dokazane posljednjih decenija. Rijec je o sicušnim, negativno naelektrisanim atomima ili molekulama, koje imaju viška elektrona. Pouzdano se zna da ciste atmosferu od polena, prašine, gljivica, dima od cigareta i drugih...
 • US Soccer Education Denver uspješno okončao humanitarnu akciju pomoći Safetu Hodžiću, prikupljeno 10.034 dolara

  US Soccer Education Denver uspješno okončao humanitarnu...

  Sportska organizacija US Soccer Education iz Denvera uspješno je okončala humanitarnu akciju pomoći, Safetu Hodžiću, nekadašnjem kapitenu malonogometne reprenzentacije Bosne i Hercegovine, uzornom sportisti koji je mnogo dao za bh. sport, a trenutno...
 • Outlook -> QuickParts -> create templates - Create a reusable building block

  Outlook -> QuickParts -> create templates - Create a...

  1.      Select the content or email message part that you want to store as a reusable building block. To store paragraph formatting — including indentation, alignment, line spacing, and pagination — with the entry, include the paragraph mark (PI  ) in the...
 • Excel -> Recover unsaved Excel file

  Excel -> Recover unsaved Excel file

  Recover unsaved Excel file   Go to the File tab and click on 'Recent' Now click on the Recover Unsaved Workbooks option on the top left.   Now scroll to the bottom and click on 'RecoverUnsaved Workbooks' button.     Scroll through the list and search for the...
 • Excel -> Wrap text in a cell automatically

  Excel -> Wrap text in a cell automatically

  Wrap text automatically   In a worksheet, select the cells that you want to format. (example C1) On the Home tab, in the Alignment group, click Wrap Text . Notes: Data in the cell wraps to fit the column width, so if you change the column width, data wr...