We love it!
Menu
Projekat Američke organizacije za međunarodni razvoj (USAID) Partnerstvo za unapređenje ekonomskih reformi (PARE) organizirao je danas radni seminar pod nazivom “Reforme bankarske supervizije - EU direktive i upravljanje rizicima“. Seminar predstavlja dio aktivnosti koje USAID PARE projekat zajedno sa bankarskim supervizorima, finansijskim institucijama i privatnim bankarskim sektorom u BiH implementira u cilju usklađivanja bankarske supervizije sa međunarodnim standardima. Seminar je pružio mogućnost regulatorima, supervizorima i ostalim učesnicima u sektoru finansijskih usluga u BiH da se upoznaju sa najnovijim promjenama u oblasti bankarske regulative sa posebnim akcentom na upravljanje rizicima i promjenama u regulatornom okviru Evropske Unije. „Prisustvo svih relevantnih učesnika u sektoru, od predstavnika Agencija za bankarstvo FBiH i RS, predstavnika Ministarstva finasija i trezora BiH, preko Centralne banke BiH i Agencije za osiguranje depozita BiH pa do predstavnika komercijalnih banaka u BiH, potvrda je značaja današnjeg seminara, koji je organiziran upravo u vrijeme kada se bavimo kontretnim pitanjima kada i na koji način uvesti EU direktive u oblasti bankarske supervizije u BiH“, izjavio je jedan od sudionika seminara naglasivši da seminar “predstavlja izvrsnu priliku da se upoznamo sa aktuelnim događanjima u oblasti bankarske regulative na prostoru EU”. Inače, pored domaćih stručnjaka iz oblasti bankarstva i upravljanja rizicima, na seminaru su sudjelovali i stučnjaci iz Banke Slovenije. Organizator seminara, USAID PARE projekat, pruža tehničku pomoć na bazi potreba, kako bi se ojačali regultorni sistemi u sektoru finansijskih usluga, unaprijedilo finansijsko upravljanja javnim sredstvima te poboljšalo okruženje za investiranje i razvoj privatnog sektora.
Pin It

News

 • Taylor Swift biography

  Taylor Swift biography

  Originally from Pennsylvania, Taylor Swift grew up in Reading then moved to the town of Wyomissing where she joined the Wyomissing Area Junior / Senior High School. Passionate about horse riding, she takes part in many horse shows, but quickly turns...
 • How to unblock someone on Facebook

  1) First, you need to log into your Facebook account and navigate to your homepage.   2) Second, you will need to type in the name of the person who you initially blocked at the top left of the screen.    3) Once you have navigated to the user’s homepage,...
 • Elektroinžinjer Elvir Hasedžić šef istraživačkog tima “ Jaguar & Land Rover”: To je kompanija koja daje šanse mladim izumiteljima

  Elektroinžinjer Elvir Hasedžić šef istraživačkog tima “...

  Elektroinžinjer Elvir Hasedžic šef  istraživackog tima “ Jaguar & Land Rover”: To je kompanija koja daje šanse mladim izumiteljima   Prije sedam godina pisali smo o uspješnom mladom covjeku porijeklom iz Banje Luke, magistru elektroinžinjerstva Elviru H...
 • Tuneli Ravne zdraviji od Bjelašnice I Igmana

  Tuneli Ravne zdraviji od Bjelašnice I Igmana

    Beneficije negativnih iona su dokazane posljednjih decenija. Rijec je o sicušnim, negativno naelektrisanim atomima ili molekulama, koje imaju viška elektrona. Pouzdano se zna da ciste atmosferu od polena, prašine, gljivica, dima od cigareta i drugih...
 • US Soccer Education Denver uspješno okončao humanitarnu akciju pomoći Safetu Hodžiću, prikupljeno 10.034 dolara

  US Soccer Education Denver uspješno okončao humanitarnu...

  Sportska organizacija US Soccer Education iz Denvera uspješno je okončala humanitarnu akciju pomoći, Safetu Hodžiću, nekadašnjem kapitenu malonogometne reprenzentacije Bosne i Hercegovine, uzornom sportisti koji je mnogo dao za bh. sport, a trenutno...
 • Outlook -> QuickParts -> create templates - Create a reusable building block

  Outlook -> QuickParts -> create templates - Create a...

  1.      Select the content or email message part that you want to store as a reusable building block. To store paragraph formatting — including indentation, alignment, line spacing, and pagination — with the entry, include the paragraph mark (PI  ) in the...
 • Excel -> Recover unsaved Excel file

  Excel -> Recover unsaved Excel file

  Recover unsaved Excel file   Go to the File tab and click on 'Recent' Now click on the Recover Unsaved Workbooks option on the top left.   Now scroll to the bottom and click on 'RecoverUnsaved Workbooks' button.     Scroll through the list and search for the...
 • Excel -> Wrap text in a cell automatically

  Excel -> Wrap text in a cell automatically

  Wrap text automatically   In a worksheet, select the cells that you want to format. (example C1) On the Home tab, in the Alignment group, click Wrap Text . Notes: Data in the cell wraps to fit the column width, so if you change the column width, data wr...