We love it!
Menu
Tacno 65 stranica bilo je potrebno slu?benicima Finansijske policije Federacije BiH da predstave nepravilnosti u poslovanju aviokompanije "Air Bosna" u protekle cetiri godine. "Dnevni avaz" je do?ao u posjed ovog dokumenta. Najzanimljivijim podatkom cini se onaj prema kojem je u periodu od 1. januara 1999. do 31. maja 2001. godine, od ukupno 22.182 prodate avio karte putem poslovne jedinice "Air Bosne" u Istambulu, putem iste poslovne jedinice refundirano, vraceno, a kasnije i razdu?eno 8.976 neispravnih karata ili 40,46 posto. Besplatne karte - Po osnovu njih je iz neevidentiranih pazara dnevne prodaje iste poslovne jedinice u pomenutom periodu nepoznatim licima isplaceno milion i 334.491 americkih dolara. Prema tome, cinjenica je da se u blagajne poslovne jedinice u Istambulu nisu evidentirala ukupno naplacena gotovinska novcana sredstva (ostvareni pazari) po osnovu prodaje, karata u kontrolisanom periodu, u ukupnom iznosu od ?est miliona i 103.349 dolara, niti su putem istih blagajni evidentirane isplate gotovog novca nepoznatim licima u ukupnom iznosu od milion i 334.491 dolara, po osnovu vracenih - refundiranih karata - doslovno stoji u izvje?taju. U dijelu izvje?taja u kom se obraduje odobravanje besplatnih avio karata navodi se da je u periodu od aprila 1997. godine od ukupno izdatih 3.014 takvih karata, 873 ili 29 odsto izdato zaposlenim radnicima "Air Bosne". Veci dio, ukupno 2.141 karata ili cak 71 odsto izdato je licima koja, ni po kom osnovu, nisu mogla ostvariti pravo ni na popust. Zakonska odredba prema kojoj se za obavljanje privremenih i povremenih poslova, ugovorom o djelu odgovarajuca lica ne mogu anga?irati na period du?i od 60 dana u toku jedne kalendarske godine, odnosno 90 dana prema ranije va?ecem Zakonu o radnim odnosima, u "Air Bosni" nije po?tovana. Tako je od 1. januara 1998. godine, ugovorom o djelu za mjesecni iznos od hiljadu KM u "Air Bosni" anga?iran Fadil ?unj. Bez ugovorenog iznosa, ali sa mjesecnim isplatama od 1.500 KM, od istog je datuma u anga?manu i pilot D?emal Numankadic, od 3. aprila pro?le godine na platnom spisku "Air Bosne" (1.500 KM mjesecno) nalazi se i penzionirani general Salko Begic, a bez datuma zakljucenja ugovora, od 1. januara 1999. godine, takoder, iznos od 1.500 KM prima i D?elal Hasecic. Na spisku se, za manje iznose, nalazi jo? 13 lica. Osim toga, zbog neizmirenih obaveza prema Medunarodnom aerodromu Sarajevo u periodu od 7. avgusta 1997. do 31. decembra 1998. godine, ta je kuca kod nadle?nog suda u Sarajevu podnijela tu?bu protiv "Air Bosne". Zakljucno sa 18. aprilom ove godine neizmirene obaveze "Air Bosne" prema Sarajevskom aerodromu iznosile su tri miliona i 752.383, 05 KM. Poslovni proma?aj U izvje?taju Finansijske policije navode se i nejasnoce u vezi sa vlasnickom strukturom "Air Bosne, iznajmljenim avionima na kojima ta kompanija obavlja promet putnika, njihovim brojem, kao i kompanijama koje su joj iznajmile letjelice. ?to se, pak, tice aktivnosti na nabavci (kupovini) aviona ATR 42 - 300, koji je od francuske kompanije BRIT AIR preuzet u drugoj polovini 1999., a istoj, u prvoj polovini naredne godine, zbog neispravnosti, vracen, Finansijska policija je taj posao, kojeg je po ovla?cenjima "Air Bosne" vodio glavni direktor kompanije Omer Kulic, ocijenila poslovnim proma?ajem. Napose, valja istaci i nekoliko carter letova koji u poslovnim knjigama Air Bosne nisu zabilje?eni, a koji se prema evidenciji operativne slu?be Prometnog sektora "Air Bosne" i Medunarodnog aerodroma Sarajevo uredno obavljeni. Akontaciju od "Air Bosne" uzeo i Faruk Ja?ic Veoma zanimljiv dio izvje?taja je i onaj u kojem se nalazi spisak zaposlenih u "Air Bosni" i ostalih lica cija dugovanja po osnovu nerazdu?enih akontacija primljenih u 2000. godini i ranije prelaze iznos od hiljadu KM. Najveci du?nik prema "Air Bosni" je pilot Irfan Habibovic sa 33.588,30 KM. Slijede ga Omer Kulic sa 23.752, 09 KM, Ahmed ?ujo sa 22.478,48 KM (vi?e nije u "Air Bosni"), Ozrenko Huskovic sa 12.527,30 KM, Suad Njemcevic sa 11.230,65 KM, Damir Had?agic sa 10.000 KM, Emir Bulgurd?ic sa 9.792,11 KM, Faruk Ja?ic sa 7.000 KM, Rijad Avdagic sa 5.716,91 KM, Gordan Vinkovic sa 5.259, 00 KM, Amir Mahmutagic i Enes Becirevic sa po 2.000 KM, te Ljubo Ðukanovic sa 1.500 KM. O osnovu akontacija za placanje nabavke gotovinom, razdu?enja nisu izvr?ili Sead Sinanovic (28.143,11 KM), Omer Kulic (20.339,1 KM), Irfan Habibovic (2.599,80 KM), Mesud Trgo (1.719,30 KM) i Asmir Kruhovic (1.350,00 KM). Treba napomenuti da Faruk Ja?ic, Damir Had?agic, Ljubo Ðukanovic i Sead Sinanovic nisu zaposleni, niti su kada prije bili zaposleni u "Air Bosni". Hronicni gubita? Prema poslovnim rezultatima "Air Bosne" u posljednje cetiri godine, vidljivo je da je ova kompanija samo u 1998. godine poslovala sa, iako skromnom ipak dobiti od 23.189, 00 KM. Gubitak iz 1997. godine iznosio je 203.193,42 KM, za 1999. godinu on je vec bio milion i 87.065,99 KM. Pro?le godine gubitak je dosegao milion i 630.824,95 KM.
Pin It

News

 • Taylor Swift biography

  Taylor Swift biography

  Originally from Pennsylvania, Taylor Swift grew up in Reading then moved to the town of Wyomissing where she joined the Wyomissing Area Junior / Senior High School. Passionate about horse riding, she takes part in many horse shows, but quickly turns...
 • How to unblock someone on Facebook

  1) First, you need to log into your Facebook account and navigate to your homepage.   2) Second, you will need to type in the name of the person who you initially blocked at the top left of the screen.    3) Once you have navigated to the user’s homepage,...
 • Elektroinžinjer Elvir Hasedžić šef istraživačkog tima “ Jaguar & Land Rover”: To je kompanija koja daje šanse mladim izumiteljima

  Elektroinžinjer Elvir Hasedžić šef istraživačkog tima “...

  Elektroinžinjer Elvir Hasedžic šef  istraživackog tima “ Jaguar & Land Rover”: To je kompanija koja daje šanse mladim izumiteljima   Prije sedam godina pisali smo o uspješnom mladom covjeku porijeklom iz Banje Luke, magistru elektroinžinjerstva Elviru H...
 • Tuneli Ravne zdraviji od Bjelašnice I Igmana

  Tuneli Ravne zdraviji od Bjelašnice I Igmana

    Beneficije negativnih iona su dokazane posljednjih decenija. Rijec je o sicušnim, negativno naelektrisanim atomima ili molekulama, koje imaju viška elektrona. Pouzdano se zna da ciste atmosferu od polena, prašine, gljivica, dima od cigareta i drugih...
 • US Soccer Education Denver uspješno okončao humanitarnu akciju pomoći Safetu Hodžiću, prikupljeno 10.034 dolara

  US Soccer Education Denver uspješno okončao humanitarnu...

  Sportska organizacija US Soccer Education iz Denvera uspješno je okončala humanitarnu akciju pomoći, Safetu Hodžiću, nekadašnjem kapitenu malonogometne reprenzentacije Bosne i Hercegovine, uzornom sportisti koji je mnogo dao za bh. sport, a trenutno...
 • Outlook -> QuickParts -> create templates - Create a reusable building block

  Outlook -> QuickParts -> create templates - Create a...

  1.      Select the content or email message part that you want to store as a reusable building block. To store paragraph formatting — including indentation, alignment, line spacing, and pagination — with the entry, include the paragraph mark (PI  ) in the...
 • Excel -> Recover unsaved Excel file

  Excel -> Recover unsaved Excel file

  Recover unsaved Excel file   Go to the File tab and click on 'Recent' Now click on the Recover Unsaved Workbooks option on the top left.   Now scroll to the bottom and click on 'RecoverUnsaved Workbooks' button.     Scroll through the list and search for the...
 • Excel -> Wrap text in a cell automatically

  Excel -> Wrap text in a cell automatically

  Wrap text automatically   In a worksheet, select the cells that you want to format. (example C1) On the Home tab, in the Alignment group, click Wrap Text . Notes: Data in the cell wraps to fit the column width, so if you change the column width, data wr...