We love it!
Menu
U analizi NATO koja se koristi kao osnova za obavje?tajnu i bezbjednosnu obradu lica i organizacija na teritoriji BiH, koja su u vezi sa terorizmom, navodi se devet islamistickih i nekoliko humanitarnih organizacija koje su povezane sa teroristickom mre?om, saznaju "Nezavisne". TERORISTICKE GRUPE: Izmedu ostalih navode se sljedece organizacije i grupe: "Elbard Bosnia" (Slobodna Bosna) sa sjedi?tem u Zenici, okuplja biv?e mud?ahedine i ekstremiste; "Vehabije" - vjerska organizacija koja je registrovana 1995. godine, finansiraju je Sudan i Saudijska Arabija, posebno je aktivna u rejonu Velike Kladu?e gdje je vodi Osman Galija?evic, poznat po izjavi: "Zapad mo?e da zaboravi na bilo kakvu prijetnju sa Istoka, prava prijetnja je zelena boja islama.". U analizi NATO navodi se da postoje dokazi o vezi organizacije "Crvena ru?a" sa "Hamasom". Njeni pripadnici su odgovorni za nekoliko poku?aja atentata na Fikreta Abdica, svoje nove clanove regrutuje na Islamskoj akademiji u Bihacu i Islamskoj vi?oj ?koli u Cazinu. Dalje se pominje organizacija "Zetra", koja djeluje na ?irem rejonu Cazina, "Patriotska liga" za koju se ka?e da je na pocetku rata u BiH bila registrovana kao politicka partija, te ekstremna islamisticka organizacija "Od 3 do 9", ciji naziv asocira na pretvaranje tri hri?canska simbola svetog trojstva u devet simbola islama. Na spisku organizacija u BiH koje su povezane sa terorizmom je i "Aktivna islamska omladina" ciji ?ef je Adnan Pezo iz Zenice. U svim vecim mjestima u BiH, ova organizacija ima svoje ogranke, a u Plandi?tu pored Ilid?e ima i svoj vjerski objekat ciji je starje?ina Sead Abdurahman Kalabis, poznat pod ratnim imenom Abu Sadid. U analizi Sjevernoatlantskog saveza na ovoj listi je "Muslimanski omladinski savez", podmladak ekstremnih islamskih organizacija "Mladi muslimani" i "Fatih", koje njeguju tradicije mud?ahedinske jedinice "El-Fatih". Kao sjedi?te saveza navodi se op?tina Stari grad u Sarajevu. Pominje se i "Hamas Turabe", ekstremna islamisticka organizacija koja djeluje u Gora?du; "Islamski ratnici", paravojna formacija, sastavljena od domacih ekstremista, djeluje na podrucju Kaknja; "Faraoni", paravojna formacija, osnovana septembra 1996. godine, djeluje u specijalizovanim trojkama ili petorkama; "Oriceva grupa", koja je sve do sredine 2001. godine bila pod komandom ratnog komandanta Armije RBiH u Srebrenici Nasera Orica. Dalje se navode grupe "Crni labudovi" i teroristicka organizacija "?eve" za koju se ka?e da je ustrojena po iranskom modelu tajne obavje?tajne organizacije. Humanitarne organizacije koje se navode u analizi NATO i za koje se sumnja da imaju veze sa terorizmom su: Nahala, Fond za preporod islama, Human Appel International, Al Haramani, TWRA... Prema procjenama izraelskih slu?bi bezbjednosti, ova teroristicka osovina i mre?a na Balkanu (Bosna - Makedonija - Albanija - Bugarska - Kosovo i Metohija - jug Srbije), kao dio globalne islamske teroristicke mre?e, broji danas oko 6.000 terorista. DR?AVLJANSTVA: Kako je rekao "Nezavisnim" izvor blizak Koordinacionom timu BiH islamskim dr?avljanima od 1992. godine dodjeljivana su dr?avljanstva BiH preko policije, Ministarstva inostranih poslova, pravosuda, kantonalnih i op?tinskih administracija. Operacijom izdavanja dokumenta rukovodio je pomocnik AID Irfan Ljevakovic. Ta mre?a obuhvatala je ljude iz policije, ljudi kao ?to su Bezdrob iz Sarajeva, ?emsudin Mehmedovic iz Te?nja; iz Ministarstva inostranih poslova Husein ?ivalj, Bakir Alispahic, Muhamed Be?ic; iz pravosuda ?ahbaz D?inovic, Jusuf Halilagic, biv?i pomocnik komandanta Treceg korpusa Armije BiH, zadu?en za pitanje mud?ahedina koji je poslije Dejtona prekomandovan u federalno Ministarstvo pravde; Bakir Dautba?ic iz humanitarne organizacije Merhamet; iz kantonalne i op?tinske administracije Mirsada ?utic-Beganovic i Bajro Cilic, rekao je izvor "Nezavisnih". On tvrdi da je 2000. godine podignuta krivicna prijava protiv Bajre Cilica, visokog policijskog funkcionera op?tine Stari grad -Sarajevo zbog nezakonitog izdavanja licnih dokumenata stranim dr?avljanima. Umjesto krivicnog gonjenja, Cilica je njegov rodak Faik Spago, jedan od ?efova AID, postavio na visoku policijsku du?nost u jednu drugu sarajevsku op?tinu. Takode novi v.d. sekretara MUP FBiH Mirsada ?utic-Beganovic, tada nacelnica upravno-pravnih odnosa za upisivanje u maticnu knjigu rodenih, dana 28. decembra 1995. godine, svojim potpisom uvela je u dr?avljanstvo BiH 103 strana dr?avljana azijsko-africkog porijekla, rekao je izvor "Nezavisnih". On tvrdi da je federalni ministar policije, koji je u meduvremenu dao ostavku, Muhamed Be?ic, takode jedan iz mre?e koja je dodjeljivala dr?avljanstvo pripadnicima afro-azijskih zemalja. Na ovaj nacin su u dr?avljansto BiH upisani brojni teroristi kao ?to su: Karim Said Atmani, jedan od najtra?enijih terorista, pripadnik GIA, sad u rukama francuske policije, Meherez Audoni, biv?i pripadnik jedinice El-Mud?ahedin i jedan od bliskih saradnika Osame bin Ladena, uhap?en je u Turskoj sa paso?em BiH; Muhamed Zuhair Handala, glavni organizator postavljanja automobila-bombe u Mostaru 1997. godine i mnogi drugi, rekao je izvor "Nezavisnih".
Pin It

News

 • Taylor Swift biography

  Taylor Swift biography

  Originally from Pennsylvania, Taylor Swift grew up in Reading then moved to the town of Wyomissing where she joined the Wyomissing Area Junior / Senior High School. Passionate about horse riding, she takes part in many horse shows, but quickly turns...
 • How to unblock someone on Facebook

  1) First, you need to log into your Facebook account and navigate to your homepage.   2) Second, you will need to type in the name of the person who you initially blocked at the top left of the screen.    3) Once you have navigated to the user’s homepage,...
 • Elektroinžinjer Elvir Hasedžić šef istraživačkog tima “ Jaguar & Land Rover”: To je kompanija koja daje šanse mladim izumiteljima

  Elektroinžinjer Elvir Hasedžić šef istraživačkog tima “...

  Elektroinžinjer Elvir Hasedžic šef  istraživackog tima “ Jaguar & Land Rover”: To je kompanija koja daje šanse mladim izumiteljima   Prije sedam godina pisali smo o uspješnom mladom covjeku porijeklom iz Banje Luke, magistru elektroinžinjerstva Elviru H...
 • Tuneli Ravne zdraviji od Bjelašnice I Igmana

  Tuneli Ravne zdraviji od Bjelašnice I Igmana

    Beneficije negativnih iona su dokazane posljednjih decenija. Rijec je o sicušnim, negativno naelektrisanim atomima ili molekulama, koje imaju viška elektrona. Pouzdano se zna da ciste atmosferu od polena, prašine, gljivica, dima od cigareta i drugih...
 • US Soccer Education Denver uspješno okončao humanitarnu akciju pomoći Safetu Hodžiću, prikupljeno 10.034 dolara

  US Soccer Education Denver uspješno okončao humanitarnu...

  Sportska organizacija US Soccer Education iz Denvera uspješno je okončala humanitarnu akciju pomoći, Safetu Hodžiću, nekadašnjem kapitenu malonogometne reprenzentacije Bosne i Hercegovine, uzornom sportisti koji je mnogo dao za bh. sport, a trenutno...
 • Outlook -> QuickParts -> create templates - Create a reusable building block

  Outlook -> QuickParts -> create templates - Create a...

  1.      Select the content or email message part that you want to store as a reusable building block. To store paragraph formatting — including indentation, alignment, line spacing, and pagination — with the entry, include the paragraph mark (PI  ) in the...
 • Excel -> Recover unsaved Excel file

  Excel -> Recover unsaved Excel file

  Recover unsaved Excel file   Go to the File tab and click on 'Recent' Now click on the Recover Unsaved Workbooks option on the top left.   Now scroll to the bottom and click on 'RecoverUnsaved Workbooks' button.     Scroll through the list and search for the...
 • Excel -> Wrap text in a cell automatically

  Excel -> Wrap text in a cell automatically

  Wrap text automatically   In a worksheet, select the cells that you want to format. (example C1) On the Home tab, in the Alignment group, click Wrap Text . Notes: Data in the cell wraps to fit the column width, so if you change the column width, data wr...