We love it!
Menu
Te?ko je i zamisliti koliku ?tetu zracenjem mogu nanijeti opasni gromobrani rn rnU Bosni i Hercegovini trenutno se nalazi oko 500 radioaktivnih gromobrana (RAG), od toga skoro 300 u Federaciji BiH. Svi su na objekte postavljeni prije 1990. godine i stoga je efikasnost za?tite od groma uveliko je smanjena. rnExpress je poku?ao saznati gdje se i na koji nacin odla?u uklonjeni radioaktivni gromobrani i kod svih odgovornih za ovaj problem nai?ao na vi?e nego ?ture odgovore ili na zid ?utnje.rnrnrnOdlagali?te opasnog otpadarnrnDa je BiH bila odlagali?te nuklearnog otpada sa Zapada i da su bh. vlasti uglavnom cutale o tome, vec je poznato. Cak nam je i susjedna Hrvatska uz samu granicu, na osam kilometara od kraji?kog grada Bu?ima, sagradila slicno odlagali?te. Ali da i ovako te?ku ekolo?ku situaciju dodatno sami sebi ote?avamo, van je svake pameti. rnU Upravi za za?titu od jonizirajucih zracenja pri Federlanom ministarstvu zdravstva ka?u da su svi radioaktivni gromobrani pod kontrolom i da o tome postoji valjana dokumentacija. Problem su o?teceni gromobrani kojima se ne zna broj i za koje niko ne vjeruje da su pod kontrolom. Jonizirajuce polje ispravnog RAG-a usmjereno je prema gore, ali ako RAG padne ili mu usljed potresa pukne za?titni omotac, u polju zracenja vrlo lako mogu se naci i ljudi. rnPodaci o tome da li je nakon rata i silnih eksplozija kontrolirana ispravnost RAG-a nisu dostupni javnosti iako u Ministarstvu zdravstva tvrde da je kontrola uradena.rnJesu li i gdje odlo?eni radioaktivni gromobrani nemoguce je saznati. U odgovoru na ovo pitanje iz nadle?nog ministarstva ka?u da su \"uklonjeni i o?teceni RAG privremeno uskladi?teni u namjenskom skladi?tu koje zadovoljava najvi?e standarde bezbjednosti\".rnGdje je to mjesto, ne govori se. A za?to, ne zna se.rnU normalnim okolnostima kori?tenja, stoji dalje u pismu, ovi gromobrani ne predstavljaju nikakvu opasnost po zdravlje ljudi i okolinu. Kako u ovoj zemlji prije samo nekoliko godina nisu postojali normalni uslovi, logicno je da se namece pitanje ima li i gdje na, naprimjer devastiranim i poru?enim objektima, istih takvih gromobrana i ?ta ako ih eventualno ima ispod ru?evina. Koliku ?tetu mogu prouzrokovati zracenjem, te?ko je i zamisliti. rnZabrinjavajuci je i clan 6. Zakona o za?titi od jonizirajucih zracenja i radijacionoj sigurnosti u kojem stoji da iskljucivu odgovornost za takve gromobranske instalacije snosi njihov korisnik. ?ta zna vlasnik, naprimjer, silosa o radioaktivnim gromobranima, druga je prica. rnrnrnBazelska konvencijarnrnSve radioaktivne gromobrane u BiH postavila je valjevska firma \"Elind\". Prema Bazelskoj konvenciji od 5. maja 1992. godine, sav opasni otpad mora biti polo?en ?to bli?e mjestu nastanka. Prema tome, \"Elind\" je du?an da radioaktivne gromobrane ukloni i uskladi?ti na teritoriji Jugoslavije. S obzirom na to da se biv?a Jugoslavija raspala, njen krnji ostatak donio je zakon koji pobija ovu Konvenciju i kojim se \"peru ruke\" od RAG-a koji se nalaze u BiH, tacnije u Federaciji. rnDa nam pored svih problema sa kojima smo prisiljeni ?ivjeti problem pravi i, po svemu ovome, tudi otpad, a mi to dozvoljavamo, nekome je ocito normalna stvar. Ali da namje (da li slucajno) u porastu broj oboljelih od leukemije, nikoga ne smije ostaviti ravnodu?nim. Mo?da to i nije zbog RAG-a, ali treba iskljuciti i tu mogucnost. rnDr?ava para nema i to niko ne porice, ali je cinjenica da tri miliona maraka, koliko bi ko?tala zamjena svih RAG u Federaciji adekvatnim hvataljkama sa ranim startovanjem, jednoga dana nece moci platiti na?e zdravlje i zdravlje na?ih potomaka.rn
Pin It

News

 • Taylor Swift biography

  Taylor Swift biography

  Originally from Pennsylvania, Taylor Swift grew up in Reading then moved to the town of Wyomissing where she joined the Wyomissing Area Junior / Senior High School. Passionate about horse riding, she takes part in many horse shows, but quickly turns...
 • How to unblock someone on Facebook

  1) First, you need to log into your Facebook account and navigate to your homepage.   2) Second, you will need to type in the name of the person who you initially blocked at the top left of the screen.    3) Once you have navigated to the user’s homepage,...
 • Elektroinžinjer Elvir Hasedžić šef istraživačkog tima “ Jaguar & Land Rover”: To je kompanija koja daje šanse mladim izumiteljima

  Elektroinžinjer Elvir Hasedžić šef istraživačkog tima “...

  Elektroinžinjer Elvir Hasedžic šef  istraživackog tima “ Jaguar & Land Rover”: To je kompanija koja daje šanse mladim izumiteljima   Prije sedam godina pisali smo o uspješnom mladom covjeku porijeklom iz Banje Luke, magistru elektroinžinjerstva Elviru H...
 • Tuneli Ravne zdraviji od Bjelašnice I Igmana

  Tuneli Ravne zdraviji od Bjelašnice I Igmana

    Beneficije negativnih iona su dokazane posljednjih decenija. Rijec je o sicušnim, negativno naelektrisanim atomima ili molekulama, koje imaju viška elektrona. Pouzdano se zna da ciste atmosferu od polena, prašine, gljivica, dima od cigareta i drugih...
 • US Soccer Education Denver uspješno okončao humanitarnu akciju pomoći Safetu Hodžiću, prikupljeno 10.034 dolara

  US Soccer Education Denver uspješno okončao humanitarnu...

  Sportska organizacija US Soccer Education iz Denvera uspješno je okončala humanitarnu akciju pomoći, Safetu Hodžiću, nekadašnjem kapitenu malonogometne reprenzentacije Bosne i Hercegovine, uzornom sportisti koji je mnogo dao za bh. sport, a trenutno...
 • Outlook -> QuickParts -> create templates - Create a reusable building block

  Outlook -> QuickParts -> create templates - Create a...

  1.      Select the content or email message part that you want to store as a reusable building block. To store paragraph formatting — including indentation, alignment, line spacing, and pagination — with the entry, include the paragraph mark (PI  ) in the...
 • Excel -> Recover unsaved Excel file

  Excel -> Recover unsaved Excel file

  Recover unsaved Excel file   Go to the File tab and click on 'Recent' Now click on the Recover Unsaved Workbooks option on the top left.   Now scroll to the bottom and click on 'RecoverUnsaved Workbooks' button.     Scroll through the list and search for the...
 • Excel -> Wrap text in a cell automatically

  Excel -> Wrap text in a cell automatically

  Wrap text automatically   In a worksheet, select the cells that you want to format. (example C1) On the Home tab, in the Alignment group, click Wrap Text . Notes: Data in the cell wraps to fit the column width, so if you change the column width, data wr...